W odległości 15 km od Kazimierza Dolnego oraz Nałęczowa, w województwie lubelskim, w gminie Wąwolnica leży niewielkie miasteczko – Celejów, gdzie już za kilka lat może powstać kolejny imponujący kompleks basenów termalnych.

 Termalne plany gminy Wąwolnica

Plany wykorzystania wód termalnych do celów rekreacyjnych oraz zwiększenia atrakcyjności regionu sięgają pierwszej dekady XXI wieku.

W 2008 roku samorząd gminy Wąwolnica, na której terenie leży Celejów, zmienił plan zagospodarowania przestrzennego tak, aby możliwe było przeprowadzenie wszystkich koniecznych oraz badań realizacja inwestycji. U podstaw tej decyzji leżało opracowanie wykonane przez austriackich ekspertów a następnie doprecyzowane przez polskich specjalistów. Dalszych, dokładniejszych analiz podjęła się firma deweloperska Mak-Dom.

Początkowo nic nie wskazywało na możliwość realizacji projektu. Nadszedł czas kryzysu, brakowało funduszy na przeprowadzenie prac wiertniczych. Po latach starań udało się zyskać dofinansowanie z unijnego programu „Innowacyjna Gospodarka” w wysokości 20 mln zł, które zostało przeznaczone na wykonanie dwóch odwiertów oraz kompletu badań geofizycznych, geologicznych oraz hydrogeologicznych.

Wizualizacja Term Celejów (Źródło www.kazimierzdolny.pl)

Wyniki badań parametrów wód termalnych

W lipcu 2014 roku rozpoczęto prace wiertnicze, które zakończyły się z początkiem 2015 roku. W celu dokładnego ustalenia parametrów wód termalnych wykonano dwa odwierty: Celejów GT-1 oraz Celejów GT-2. Otwór Celejów GT-1 sięgał do głębokości 3,5 km, do utworów wieku dewońskiego. Temperatura na dnie otworu osiągnęła niemal 100 st.C, jednak nie uzyskano przepływu wód.

Odwiert GT-2 zakończono na głębokości 1,2 km, gdzie uzyskano wypływ wód termalnych o wydajności 28 m3/h z poziomu skał jury środkowej. Woda ta charakteryzuje się temperaturą 29 st. C na wypływie oraz mineralizacją na poziomie 45 g/l, o typie hydrochemicznym chlorkowo – sodowym. Składnikiem swoistym, występującym w znacznym stężeniu są jodki (ok. 6 mg/l). Na podstawie uzyskanych wyników badań, projekt Term Celejów zakłada wykorzystanie wód pochodzących z odwiertu Celejów GT-2 do celów balneologicznych. Odwiert Celejów GT-1 zapewni ciepło dla budynków kompleksu po zamontowaniu wymienników ciepła.

Wszechstronny relaks

Pod koniec września 2017 roku, po uzyskaniu decyzji środowiskowej, możliwe stało się ubieganie o pozwolenie na budowę. Plany obejmowały zagospodarowanie powierzchni ponad 6 ha, gdzie wybudowany zostanie hotel z restauracjami, salami konferencyjnymi, gabinetami medycznymi oraz największym SPA w województwie lubelskim. Imponująca jest także planowana łączna powierzchnia niecek basenowych – ponad 1,5 tyś m2. Nie zabrakłoby także atrakcji dla miłośników saun – łaźnie, gabinety masażu oraz odnowy biologicznej zapewnią możliwość wszechstronnego odpoczynku i regeneracji.

Wysokie koszty budowy znajdują uzasadnienie także w wysokiej samowystarczalności ośrodka w Celejowie. Planuje się uzyskiwanie ciepła niezbędnego do ogrzewania wody basenowej oraz obiektów kompleksu przede wszystkim z odnawialnych źródeł energii. Systemy te bazować będą na geotermii, pompach ciepła, instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorach słonecznych. Ważnym elementem związanym z wykorzystaniem wód termalnych będzie również oczyszczalnia ścieków, pozwalająca na oczyszczenie wód przed zrzutem do rzeki Bystrej.

Fundusze unijne na budowę Term

Zwieńczeniem wieloletniego ubiegania się o fundusze, konieczne do zrealizowania inwestycji, stało się przyznanie dofinasowania z programu Polska Wschodnia. Już po raz drugi Termy Celejów skorzystały z unijnych funduszy przeznaczonych na rozwój turystyki w regionie: w kwietniu 2018 roku uzyskały 66.78 mln zł dofinansowania. Przedstawiciele inwestora, firmy Mak-Dom, szacują, że budowa rozpocznie się w przyszłym roku, a jej zakończenie planowane jest na 2021 rok. Całkowity koszt inwestycji to ok. 140 mln zł.

Władze gminy szacują, że zatrudnienie w Termach Celejów znajdzie ok 100 osób, a kuracjusze przybywający do Nałęczowa i turyści odwiedzający Kazimierz Dolny chętnie skorzystają z szerokiego wachlarza usług oferowanych w kompleksie basenów termalnych, przyczyniając się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Anna Chmurzyńska

Termalni.pl