Poniższe informacje pochodzą z regulaminów wspomnianych kompleksów basenów termalnych, znajdujących się na oficjalnych portalach internetowych

 

Zbiór podstawowych zakazów otwiera informacja, iż z basenów termalnych nie mogą korzystać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających a także zachowujące się w sposób stanowiący zagrożenia dla innych gości.

Ze względu na dobro własne jak i innych użytkowników, wstępu na baseny nie mają osoby po siadające otwarte rany, bandaże, zmiany zapalne skóry lub cierpiące na choroby zakaźne a także takie, których stan higieny nie spełnia ogólnie przyjętych norm. Osoby, cierpiące na choroby skutkujące zwiększonym ryzykiem utonięcia powinny korzystać z basenów pod nadzorem opiekuna, który poinformuje personel o zaistniałej sytuacji.

 

Na terenie basenów obowiązują następujące zakazy:

 • niestosowania się do zaleceń ratowników oraz personelu kompleksu basenów,
 • wnoszenia ostrych oraz niebezpiecznych przedmiotów a także biżuterii,
 • biegania, skakania do wody, spychania do wody innych osób, krzyczenia, wchodzenia na barierki oraz wszczynania fałszywych alarmów,
 • zaśmiecania oraz zanieczyszczania wody oraz terenu kompleksu,
 • niszczenia wyposażenia kompleksów,
 • wnoszenia na teren basenów alkoholu, pożywienia oraz napojów w szklanych opakowaniach, instrumentów muzycznych, urządzeń odtwarzających dźwięki, odbiorników telewizyjnych czy lornetek,
 • spożywania pokarmów na terenie obiektu w miejscach innych niż wyznaczone,
 • palenia papierosów oraz żucia gumy,
 • wprowadzania i przebywania zwierząt,
 • prowadzenia działalności komercyjnej bez pozwolenia dyrekcji,
 • nagrywania filmów oraz korzystania z aparatów fotograficznych bez zgody dyrekcji,
 • rezerwacji leżaków a także korzystania z leżaków bez podłożonych ręczników,
 • organizowania gier i zabaw z piłką w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
 • przebywania na basenach zewnętrznych podczas burzy.

 

Posiłki można spożywać w miejscach do tego przeznaczonych. Letnia gastronomia w Termach BUKOVINA (źródło Termy BUKOVINA)

Strój basenowy

Z basenów termalnych należy korzystać w strojach kąpielowych, które poza spełnianiem wymogów higienicznych i estetycznych, nie mogą posiadać zamków błyskawicznych ani elementów plastikowych, które mogłyby zagrażać działaniu urządzeń pływalni lub stanowić zagrożenie dla innych gości pływalni.

Niedozwolone jest także korzystanie z basenów bez uprzedniego prysznica oraz zmiany obuwia zewnętrznego na basenowe (dozwolone jest chodzenie na bosaka – choć ze względów higienicznych nie jest całkowicie bezpieczne).

 

Opieka nad dziećmi

Ważnym punktem regulaminów kompleksów basenów termalnych są wskazania dotyczące opieki nad dziećmi. W Aqua Parku Zakopane dzieci do lat 12-tu mogą przebywać na basenie jedynie pod nadzorem osób pełnoletnich. Na każde dziecko w wieku poniżej 3 lat powinien przypadać jeden opiekun. Jeśli dzieci mają od 4 do 12 lat to pełnoletni opiekun może opiekować się maksymalnie dwójką dzieci. Dzieci do 3-go roku życia muszą posiadać wodoodporne pieluchomajtki, zaś dzieci do lat 7-miu – rękawki do pływania. Dzieci, które nie potrafią pływać nie mogą przebywać na hali basenowej bez opiekuna!

Na terenie Aqua Parku Zakopane obowiązuje także zakaz wnoszenia dużych zabawek dmuchanych. Nie wolno także zjeżdżać zjeżdżalniami w okularkach pływackich.

W Termie Bania oraz Chochołowskich Termach obowiązuje zakaz wprowadzania wózków dziecięcych do strefy basenowej. Dzieci do 7 roku życia mogą przebywać na terenie kompleksu w Chochołowie tylko pod opieką osoby dorosłej, która ponosi odpowiedzialność za korzystanie przez dziecko z atrakcji wodnych, zaś o możliwości skorzystania z dużych dmuchanych zabawek decyduje obsługa obiektu w zależności od ilości gości.

Regulamin Gorącego Potoku, Term BUKOVINA, Term Cieplickich, Term Maltańskich, Term Uniejów, Term Warmińskich oraz Termy Bania dolną granicę samodzielnego wstępu na baseny określa na 13 lat, jakkolwiek pod nadzorem dorosłych ma znajdować się również młodzież. Podobnie jak w Chochołowskich Termach, w Termach Szaflary dzieci do lat 7 muszą przez cały czas pozostawać pod opieką osób pełnoletnich. Obowiązkowe jest także posiadanie przez dzieci do lat 7 rękawków do pływania.

Na terenie Tarnowskich Term samodzielnie przebywać mogą dzieci powyżej 12 roku życia, zaś w Termach Mszczonów – powyżej 10 roku życia.

 

Po szczegółowe i aktualne informacje dotyczące basenów termalnych w Polsce zapraszamy do portalu Termalni.pl!

Anna Chmurzyńska

Termalni.pl