11 maja 2017 r. w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny odbyło się XXII Forum Energia w Gminie w Lublinie. Organizowane było przez Redakcję GLOBEnergia przy współpracy z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny.

O „Energia w Gminie”

Cykl spotkań Energia w Gminie to ogólnopolski program spotkań branżowych skierowany do przedstawicieli władz lokalnych: burmistrzów, wójtów, prezydentów miast, działów ochrony środowiska, zamówień publicznych i inwestycji. Program obejmuje tematy dotyczące szeroko pojętej efektywności energetycznej, niskiej emisji, inwestycji energooszczędnych oraz źródeł finansowania.

Spotkanie miało na celu przybliżenie gminnym inwestorom tematu energooszczędnych instalacji, których zastosowanie wpływa korzystnie nie tylko na stan powietrza, ale i na gminne portfele.

Energia w gminie – o czym rozmawiano

Całe wydarzenie podzielono na dwa panele tematyczne.

O funkcjonowaniu klastrów energetycznych na przykładzie LKE opowiedziała Małgorzata Gałczyńska z Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. Następnie Anna Woroszyńska zastanawiała się wraz z uczestnikami, czy budownictwo energooszczędne to moda czy pragmatyzm. Następnie została wygłoszona prezentacja firmy Viessmann o Efektywnych systemach grzewczych dla obiektów użyteczności publicznej. Następnie Jakub Kapuśniak z firmy Dimplex przedstawiał nowoczesne systemy grzewcze dla obiektów nowoprojektowanych oraz w fazie termomodernizacji.

Energia w Gminie to spotkanie, podczas którego przedstawiane są także możliwości zamiany konwencjonalnych źródeł energii na odnawialne. Janusz Drzewuszewski z 3Thermo przedstawił zastosowanie i metody instalacji nowych technologii pomp ciepła w grzejnikach podtynkowych, a Marek Lasek z firmy Igrid Technology inteligentny system monitorowanie i zarządzania instalacjami fotowoltaicznymi.

Po przerwie kawowej przystąpiono do drugiej części wydarzenia. Jako pierwszy zabrał głos Grzegorz Burek z SBF Polska PV mówiący o instalacjach OZE w jednostkach samorządu terytorialnego, następnie o efektywnych systemach termomodernizacji w kontekście nowych warunków technicznych mówił Grzegorz Narwojsz z TUV Nord. Kolejnym przedstawionym tematem był „Strategie rozwoju biogospodarki- instrument kreowania polityki rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym na poziomie lokalnym’’. Opowiadał o nim Jerzy Kozyra z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Na koniec swoje wystąpienie miał Bartłomiej Świderek z GLOBEnergia. Opowiedział uczestnikom o wymogach prawnych, obowiązkach i dobrych praktykach dotyczących ograniczenia niskiej emisji.

Na koniec spośród uczestników zostali rozlosowani szczęśliwcy, którym wręczyliśmy nagrody naszych partnerów.

W XXII Forum Energia w Gminie wzięło udział ponad 60 przedstawicieli samorządów lokalnych, Urzędów Gmin, Miast, Starostw Powiatowych. Na nasze wydarzenie przybywają również przedstawiciele innych instytucji takich, jak Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędy Marszałkowskie, zarządcy gminnych obiektów komunalnych czy obiektów rekreacyjnych.

Podczas spotkań eksperci z poszczególnych dziedzin dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zainteresowanymi, odpowiadają na liczne pytania i pomagają rozwiązywać kluczowe dla gmin problemy.  

Mała fotorelacja z wydarzenia:

energia w gminie dyskusja

Grzegorz Burek prowadzi dyskusję podczas XXII Forum Energia w Gminie w Lublinie

energia w gminie, globenergia

Prelekcje w ramach XXII Forum Energia w Gminie

dimplex, forum energia w gminie

Upominki dla uczestników od partnerów Forum 

energia w gminie

Publiczność podczas XXII Forum Energia w Gminie w Lublinie

Redakcja GLOBEnergia