Razem czy osobno? Pytanie może wydawać się dwuznaczne, ale w tym wypadku nie dotyczy spraw osobistych, ale wyboru systemu ogrzewania domu i wody użytkowej podczas budowy lub remontu. Czy warto połączyć ten system z instalacją fotowoltaiczną? Przecież system PV najwydajniej pracuje w okresie letnim a największe zapotrzebowanie na energię przy ogrzewaniu domu, np. pompą ciepła przypada w zimie.

Obserwując zmieniające się ustawodawstwo dotyczące OZE, szczególnie produkcji prądu, jak również system wsparcia służących do tego urządzeń, warto zwrócić uwagę na jego ewolucję.

Instalacje fotowoltaiczne postrzegane dotąd głównie jako źródło energii elektrycznej stały się ważnym elementem systemów ogrzewania c.o. i c.w.u., szczególnie istotnym przy ogrzewaniu domu np. pompą ciepła.

Jak jednak w pełni wykorzystać zalety systemu fotowoltaicznego, skoro największą sprawność ma on w okresie letnim, a największe zapotrzebowanie na energię w domu jest w okresie zimowym.

Tutaj z pomocą przychodzą rozwiązania wprowadzone w znowelizowanej ustawie o OZE z 22.06.2016 r. Pojawia się w niej pojęcie bilansowania energii. To bardzo istotna możliwość, która pozwala na maksymalne wykorzystanie zalet poszczególnych elementów systemu OZE. Zapis w Ustawie (Art. 4 z podpunktami) mówi, że nadmiar energii wyprodukowanej w systemie fotowoltaicznym można „oddać” do sieci energetycznej, a w momentach niedoboru produkcji z systemu PV, np. w nocy, można wskazaną przez zapis ustawy część energii „odebrać”.

Zapis ten pozwala również na odebranie w okresie zimowym energii „nadprodukowanej” latem. Energię możemy odebrać z systemu energetycznego w stosunku:

  • 1 : 0,8 (moc instalacji < 10 kW)
  • 1 : 0,7 (moc instalacji > 10 kW)

Wyprodukowany i oddany do sieci nadmiar energii możemy odebrać z sieci energetycznej w przeciągu 1 roku. To właśnie możliwość „odebrania” w zimie energii nadprodukowanej latem sprawia, że połączenie pompy ciepła do c.o. i c.w.u. z instalacją PV staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem, szczególnie w nowych budynkach.

Poniżej przedstawiono porównanie szacowanego czasu zwrotu inwestycji w system fotowoltaiczny dla układu:

  • Gruntowa pompa ciepła + dedykowany mocowo system PV
  • Powietrzna pompa ciepła + dedykowany mocowo system PV

Dla domu o powierzchni 120 m2 , zapotrzebowaniu cieplnym 6 kW przy cenie energii elektrycznej 0,6 zł/kWh.

Koszty eksploatacyjne obiektu z gruntową pompą ciepła

Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną konieczną do pracy gruntowej pompy ciepła: 2 886 kWh x 0,6 zł ≈ 1 732 zł/rok

Roczne zużycie energii wynosi 5 886 kWh – 3 532 zł/rok, w tym:

  • ogrzewanie domu i wody: 2 886 kWh x 0,6 zł ≈ 1 732 zł/rok
  • pozostałe cele: 3 000 kWh x 0,6 zł ≈ 1 800 zł/rok

 

Koszty eksploatacyjne obiektu z powietrzną pompą ciepła

Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną konieczną do pracy powietrznej pompy ciepła: 3 167 kWh x 0,6 zł ≈ 1 900 zł/rok

Roczne zużycie energii wynosi 6 167 kWh – 3 700 zł/rok, w tym:

  • ogrzewanie domu i wody: 3 167 kWh x 0,6 zł ≈ 1 900 zł/rok
  • pozostałe cele: 3 000 kWh x 0,6 zł ≈ 1 800 zł/rok

 

W połączeniu z instalacją fotowoltaiczną

W obu przypadkach dla budynku o powyższym zapotrzebowaniu na energię elektryczną, zaleca się montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kW. Instalacja PV o mocy 6 kW wyprodukuje w ciągu roku ok. 5 800 kWh co zagwarantuje ok. 3 480 zł oszczędności w skali roku. Koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kW wynosi: 26 000 zł z 8% VAT.

Zwrot kosztów instalacji PV nastąpi po około 7,5 roku. Po tym okresie cała energia elektryczna wykorzystywana w domu, przez cały okres eksploatacji systemu będzie darmowa.

Okres zwrotu inwestycji ulegnie znacznemu skróceniu jeśli zakup instalacji PV zostanie sfinansowany z dotacji do odnawialnych źródeł energii, o jakie mogą starać się mieszkańcy całego kraju.

Dotacje te mogą obejmować również zakup i montaż pomp ciepła. Dofinansowania, w zależności od udzielającej ich instytucji, mogą sięgać nawet 60-70% kosztów kwalifikowanych i realizowane są przez gminy, powiaty lub Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska.

Licencjonowani instalatorzy Galmet, których listę można znaleźć na stronie www.galmet.com.pl, pomogą w doborze właściwych urządzeń do konkretnej inwestycji oraz zapewnią profesjonalny montaż i serwis.

Mgr inż. Sebastian Mamczur, Krajowy doradca ds. systemów solarnych i fotowoltaicznych

Galmet | Tworzymy rzeczy mądre

Polski producent urządzeń grzewczych