Jak szacuje Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, tylko w 2017 roku przyłączono do sieci aż ponad 12 800 nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 83 MW.

Dynamiczny przyrost liczby i mocy mikroinstalacji fotowoltaicznych jest zapewne zasługą programów, czy to parasolowych, czy grantowych, dofinansowujących instalacje fotowoltaiczne, organizowanych przez gminy. Ta sytuacja jest bardzo obiecująca i jak nabardziej pozytywna. Trzeba jednak liczyć się z tym, że na takim etapie zainteresowania instalacjami moga pojawić się liczne pytania i związane z nimi problemy – organizacyjne i techniczne.

O wyzwaniach, przed jakimi stoją inwestorzy oraz gminy uczestniczące w tego typu projektach i o sposobach rozwiązywania tych problemów rozmawiamy z Michałem Maroną – Technical Sales Manager w firmie SolarEdge.

Anna Będkowska: Przed jakimi wyzwaniami w realizacjach inwestycji fotowoltaicznych stoją samorządy?

Michał Marona: Wyzwań w realizacjach programów gminnych jest wiele, jeżeli weźmiemy pod uwagę programy parasolowe jest to przede wszystkim duża liczba instalacji, która implikuje ilość problemów. Między innymi niewielka ilość czasu poświęconego na poszczególne instalacje oraz brak odpowiednio wyszkolonej kadry i fachowców do montażu. Gmina zajmując się wieloma obiektami nie jest w stanie wszystkich dokładnie ewidencjonować, co niesie ze sobą trudności na etapie wykonawczym.

A.B: Na trudności na etapie wykonawczym, które zapewne mogą wynikać z nierzetelnego i szybkiego etapu projektowania lekarstwem są optymalizatory mocy. Jak optymalizator mocy pomaga w tych sytuacjach?

M.M: Po pierwsze : uproszczony projekt i uproszczony montaż. Projektując instalację na skomplikowanym dachu domu jednorodzinnego w gminie trzeba wziąć pod uwagę wiele aspektów dotyczących tego jak poprowadzić łańcuchy, a optymalizator mocy pozwala zastosować uproszczone rozwiązania. Można wykorzystać nawet 3-4 połacie, skierowane na różne strony świata, co podczas stosowania standardowych rozwiązań jest niemożliwe. To otwiera gminie możliwości zaproponowania udziału w projekcie prawie każdemu mieszkańcowi gminy, który posiada niewielką część dachu skierowaną na południe. Wiele skomplikowanych budynków bez optymalizacji mocy nie mogłoby w nim wziąć udziału.

Gmina zajmując się wieloma obiektami nie jest w stanie wszystkich dokładnie ewidencjonować, co niesie ze sobą trudności na etapie wykonawczym.

Dodatkowo projektanci wykorzystując optymalizatory będą mogli szybciej zaprojektować, a instalatorzy zainstalować moduły nawet, jeżeli na etapie wykonawstwa pojawią się problemy nie brane pod uwagę w czasie tworzenia audytów wstępnych. Przykładów jest wiele. Między innymi, gdy podczas audytu uzyskano informacje, że można wykorzystać całą połać dachu południowego, a podczas późniejszej weryfikacji okazuje się, że tak nie jest. W teorii można by taką osobę wykreślić, jednak gminy są dalekie od takiego rozwiązania i tutaj SolarEdge w prosty sposób jest w stanie sprostać ich wymaganiom.

Optymalizacja mocy – komponenty (Źródło: SolarEdge)

Podobnie w sytuacji kiedy audyt nie uwzględni lub mieszkaniec zapomni wspomnieć o np. dużej antenie na dachu, która w znaczny sposób może obniżyć uzyski. Jeżeli mówimy o uzyskach, nie mogę nie wspomnieć o tym że SolarEdge zwiększa uzyski niezależnie od tego czy jest to dach zacieniony, czy też nie. Nawet na niezacienionych dachach pojawiają się problemy z brudem, ptasimi odchodami, liśćmi i śniegiem. Dotacje przyznawane są na osiągnięcie efektu ekologicznego i pomagamy osiągnąć ten efekt.

Kolejny aspekt są to kwestie bezpieczeństwa. Przy okazji zyskujemy, oprócz większej produkcji i łatwości projektowania, większe bezpieczeństwo. Przy montażu i użytkowaniu optymalizator mocy daje dodatkowe benefity związane z tym, że jeżeli wyłączamy falownik to napięcie jest obniżane do bezpiecznego.

Ostatni punkt to lepszy nadzór nad instalacją. Monitorujemy pracę każdego modułu, więc gmina jasno może określić czy wszystkie komponenty zakupione ze środków unijnych, pracują tak jak powinny pracować.

Dotacje przyznawane są na osiągnięcie efektu ekologicznego i pomagamy osiągnąć ten efekt.

A.B. Zalet rzeczywiście jest wiele. Nie mogę jednak nie zapytać o ograniczenia. Czy są sytuacje w których optymalizacja się nie sprawdzi?

M.M: Jedyna sytuacja jaka przychodzi mi do głowy to bardzo ograniczony budżet. Wiadomo, że wadą optymalizatora jest to, że minimalnie podnosi koszt całościowy instalacji. Mówię, że w sposób minimalny, ponieważ wielu przypadkach nie ma wcale dużej różnicy w cenie. Np. na dachu na którym należałoby zastosować dwa falowniki zamiast jednego. Z systemem SolarEdge wystarczy jeden falownik plus optymalizatory, a to nie zawsze musi być drożej.

A.B. Czy instalator powinien posiadać dodatkowe uprawnienia do instalacji systemów z zastosowaniem optymalizatorów SolarEdge?

M.M. Zasada jest bardzo prosta: wszystkie techniki i narzędzia, których instalator używa do montażu standardowej instalacji, używa też do montażu systemów z optymalizatorami. Jedyna zmiana dla instalatora, jest na etapie wykonania wstępnego projektu, ponieważ łańcuchy są tworzone w inny sposób. Od momentu wejścia na dach, aż do momentu zejścia, pojawiają się tylko znikome różnice. Najważniejszą z nich jest to, że pomiędzy modułem, a falownikiem pojawia się dodatkowy element – optymalizator. Natomiast wszystkie złączki, wszystkie kable i wszystkie sposoby montażu są takie same jak w systemie standardowym.

Podsumowując, różnice przede wszystkim występują w projektowaniu. Trzeba pamiętać, że aby osiągnąć wszystkie benefity, trzeba trzymać się wytycznych, które instalator może poznać w ciągu 6-8 godzinnego szkolenia.

Pomiędzy modułem, a falownikiem pojawia się dodatkowy element – optymalizator. Natomiast wszystkie złączki, wszystkie kable i wszystkie sposoby montażu są takie same jak w systemie standardowym.


Chcesz dowiedzieć się więcej? Interesujesz się tematyką związaną z inwestycjami gminnymi w zakresie zwiększania efektywności ekologicznej? Zapraszamy na spotkania m. in. z przedstawicielami marki SolarEdge w ramach cyklu konferencji Energia w Gminie!

Zarejestruj się na samorządowe spotkania z energetyką odnawialną, budownictwem energooszczędnym i elektromobilnością – TUTAJ. Najbliższe już w czerwcu w Niepołomicach koło Krakowa!

Michał Marona

Technical Sales Manager - SolarEdge