Stadtwerke Monachium (Stadtwerke Münisch – SWM) to przedsiębiorstwo komunalne, jakich wiele w Europie. Właścicielem jest miasto Monachium, zaś od innych tego typu firm odróżnia je wielkość (jest największe w Europie) oraz działalność na rzecz ochrony środowiska i rozwój OZE.

SWM rozpoczęło w 2008 roku kampanię na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii, na którą przeznaczono 9 mld euro.

Zakłada ona dwa cele długofalowe z OZE w roli głównej:

  • Produkcję energii elektrycznej we własnych elektrowniach (bazujących na OZE). Ilość energii ma być wystarczająca na pokrycie całkowitego zapotrzebowania Monachium do roku 2025. W przypadku osiągnięcia założonego celu, Monachium byłoby pierwszą metropolią na świecie  zasilaną wyłącznie energią elektryczną z OZE. To ponad milion mieszkańców.
  • Produkcję energii cieplnej, uzyskanej tylko i wyłącznie ze źródeł odnawialnych stosowanej w systemach centralnego ogrzewania na poziomie wystarczającym do zaspokojenia potrzeb mieszkańców Monachium. Choć miasto posiada jedną z najdłuższych na świecie sieci c.o., liczącą ponad 800 km, SWM planuje rozbudować ją o dalsze 100 km aby podłączyć do systemu niektóre zachodnie dzielnice.
    Głównym źródłem ciepła ma być energia geotermalna. Region Monachium leży bowiem bezpośrednio nad zbiornikiem wód geotermalnych (wapieni datowanych na malm), gdzie na głębokości 2 – 3 km temperatura wody wynosi od 80oC do ponad 100oC.

 

odnawialne źródła energii, ciepłownictwo, energia geotermalna, OZE

Źródło: Renewable Energies Expansion Campaign: Green energy & heating . SWM – At the forefront of the energy transition

SWM jest coraz bliższe osiągnięcia pierwszego z wyznaczonych celów. W 2015 roku elektrownie przedsiębiorstwa produkowały bowiem energię elektryczną wystarczającą do pokrycia zapotrzebowania wszystkich prywatnych gospodarstw domowych w mieście oraz całej zasilanej prądem infrastruktury transportowej.

Obecnie kompania obsługuje w najbliższej okolicy miasta 22 elektrownie fotowoltaiczne, 13 elektrowni wodnych, biogazownię, farmę wiatrową oraz elektrownie geotermalne. Planowana jest budowa kolejnych obiektów, które pozwolą na jak najlepsze wykorzystanie potencjału geotermalnego regionu.

W związku z ograniczonymi zasobami poszczególnych OZE,  SWM posiada farmy wiatrowe nie tylko na terenie Niemiec. Są one również we Francji czy Szwecji. Plany obejmują także budowę farm wiatrowych w Belgii, Polsce, Chorwacji i Finlandii.

Dzięki działalności elektrowni SWM, produkujących zieloną energię, emisja CO2 do atmosfery została ograniczona o prawie 2 mln ton.

Opracowanie: Anna Chmurzyńska, redakcja portalu Termalni.pl

 

Anna Chmurzyńska

Termalni.pl