1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe warunki techniczne, którym powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wprowadzone regulacje podnoszą wymagania dotyczące parametrów izolacyjnych okien, drzwi oraz przegród. Zmiany mają na celu poprawę energooszczędności budynków. Jakich inwestycji dotyczą nowe wymagania?

Nowe wymagania dotyczą inwestorów, którzy otrzymają pozwolenie na budowę w 2017 roku. Jeśli więc mamy projekt stworzony według starych wymagań, ale nie sfinalizowaliśmy wszystkich formalności – czekają nas poprawki. Osoby, którym udało się otrzymać pozwolenie na budowę albo złożyć o nie wniosek do końca 2016 roku, muszą dotrzymać warunków technicznych obowiązujących od 2014 roku.

Dowiedzmy się, jakie zmiany wprowadzono dla budynków o temperaturze wewnętrznej powyżej 16°C.

Okna i drzwi

Współczynnik przenikania ciepła Umax dla okien i drzwi został obniżony:

  • z wartości 1,3 W/(m2*K) do 1,1 W/(m2*K) dla okien (z wyjątkiem dachowych), drzwi balkonowych i powierzchni przezroczystych nieotwieralnych,
  • z wartości 1,5 W/(m2*K) do 1,3 W/(m2*K) dla okien dachowych,
  • z wartości 1,7 W/(m2*K) do 1,5 W/(m2*K) dla drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi.

Wymagania te będą obowiązywać do końca 2020 roku. 1 stycznia 2021 wartości Umax zostaną podniesione po raz kolejny. Dla okien (z wyjątkiem dachowych) będzie to 0,9 W/(m2*K), w przypadku okien dachowych 1,1 W/(m2*K), dla drzwi – 1,3 W/(m2*K).

Oprócz okien odpowiadających nowym standardom energetycznym, niektórzy producenci oferują okna o jeszcze lepszych parametrach niż te, które będą wymagane od 2021 roku. Może więc warto się zastanowić nad czymś więcej, niż tylko spełnieniem obowiązujących minimów?

Okna Sokółka

Źródło: Sokółka Okna i Drzwi

Przegrody pionowe i poziome

Analogicznie, jak w przypadku okien i drzwi, ulegają obniżeniu współczynniki Umax dla przegród zewnętrznych:

  • z wartości 0,25 W/(m2*K) do 0,23 W/(m2*K) dla ścian zewnętrznych,
  • z wartości 0,20 W/(m2*K) do 0,18 W/(m2*K) dla dachu.

Dla podłóg na gruncie wartość 0,30 W/(m2*K) zostaje utrzymana.

W roku 2021 wymagania wzrosną do 0,20 W/(m2*K) dla ścian zewnętrznych oraz 0,15 W/(m2*K) dla dachów.

Foto: Rafal Klimkiewicz / EDYTOR.net dla Termo Organika

Źródło: Termo Organika

Energochłonność budynku

Obowiązujące od tego roku zmiany dotyczą również maksymalnej wartości wskaźnika EP – zapotrzebowania na energię pierwotną budynku. Wskaźnik ten został zmniejszony ze 120 kWh/m2 do 95 kWh/m2 w ciągu roku. Od 2021 roku zostanie ponownie obniżony – do 70 kWh/(m2*rok).

A może termomodernizacja?

W Polsce zużycie energii jest wciąż wysokie. Według danych Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) zużycie energii w budynkach wynosi 120-300 kWh/m2 rocznie, podczas gdy w innych krajach Europy wartość ta nie przekracza 50 kWh/m2. Nowe budynki oczywiście muszą spełniać wymagania techniczne – innej drogi nie ma. Jednak w przypadku budynków już stojących, przepisy nie obowiązują. Pamiętajmy o tym, że przez słabej jakości okna z naszego domu ucieka 15-20% ciepła, natomiast nieocieplone ściany niosą ze sobą 30% straty. Może warto zastanowić się nad poprawą termoizolacji budynku?

Opracowanie:

Logo Termomodernizacja.pl 350 x 41

 

 

Na podstawie: materiałów firm Termo Organika oraz Sokółka Okna i Drzwi