Za nami 24. Szczyt Klimatyczny! Czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń.

COP24 w Katowicach zorganizowany został, by przez niemal 2 tygodnie, blisko 30 tysięcy osób mogło być świadkami negocjacji postanowień porozumienia paryskiego. Na Szczycie decydenci mogli przedstawić swoje deklaracje w zakresie celów energetycznych państw. Szczyt klimatyczny ONZ w Katowicach to olbrzymie przedsięwzięcie, w które zaangażowanych było wiele stron zrzeszających setki ludzi pracujących na jego sukces. Jak czytamy na oficjalnej stronie wydarzenia – pomimo przedłużających się obrad, trudnościach w zaakceptowaniu wszystkich postulatów i zagorzałych dyskusjach nad przyszłością działań chroniących klimat, udało się wypracować globalne porozumienie klimatyczne.

Redakcja GLOBEnergia na COP24! (Fot. GLOBEnergia)

Jakie zmiany czekają nas w sektorze energetycznym?

COP24 na bis

Wybór Polski na organizatora COP24 to niewątpliwie duże wyróżnienie. Jednak już od pierwszego dnia pojawiały się słowa krytyki związane z wyborem miasta i sponsorów. Media przepełnione były zdjęciami z wydarzenia, przedstawiającymi Polskę jako kraj niegotowy na zmiany w energetyce.
Niewątpliwie kontrowersyjna wypowiedź Andrzeja Dudy pierwszego dnia COP24 przelała szalę goryczy. Prezydent przedstawił postępy, jakie Polska zrobiła w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz podkreślił wagę porozumienia paryskiego. Tuż po tym wprost zaznaczył, że Polska nie ma zamiaru zrezygnować z wykorzystywania “czarnego złota”. Węgiel ma być głównym źródłem pozysykiwania energii w Polsce przez najbliższe 20 lat.

5 grudnia obrano jeden kierunek – elektromobilność

Podczas Szczytu Klimatycznego w Katowicach premier Polski przedstawił założenia polsko-brytyjskiej deklaracji promującej ekologiczny transport. Driving Change Together – Katowice Partnership fot Electromobility podpisały organizacje rządowe z ponad 30 krajów. Wśród państw, które podpisały porozumienie jest między innymi Austria, Chiny, Indonezja, Dania, Finlandia, Grecja, Niemcy, Francja, Meksyk i Hiszpania.

Fot. GLOBEnergia

Deklaracja podpisana została, by kraje rozwinięte i rozwijające mogły dzielić się wzajemnie wdrażanymi rozwiązaniami.

Drugi tydzień COP24

Od wtorku w drugim dniu wydarzenia do akcji wkroczyli ministrowie wielu państw. Według nieoficjalnych danych, na COP24 przyjechało ponad 90 ministrów.

Negocjowane były dwie podstawowe kwestie. Pierwszą z nich było rozstrzygnięcie, czy wszystkie kraje powinny odpowiadać za swoją politykę klimatyczną według tych samych reguł. Czy też słuszniej byłoby uczynić rozróżnienie między kraje bogate i biedne. Drugim tematem debat było finansowanie przyjaznych dla klimatu projektów w państwach rozwijających się. Strony wciąż spierają się, jak duże środki powinny zostać wystosowane oraz jak liczyć finansowy wkład poszczególnych państw.

GLOBEnergia na COP24 -Pawilon Polski pod znakiem OZE

GLOBEnergia i Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne poprowadzili dyskusję na temat rozwoju i potencjałów wykorzystania energii geotermalnej w Polsce. Sesja odbyła się 13 grudnia 2018 w Pawilonie Polskim w ramach odbywającego się w Katowicach szczytu klimatycznego. Pokazano możliwości jak i przykłady istniejących i rozwijających się ciepłowni geotermalnych w Polsce. Oceniono zasoby, a także przeanalizowano rynek płytkiej geotermii w Polsce opartej o gruntowe pompy ciepła.

Zdjęcie zbiorowe prelegentów, organizatorów oraz uczestników dyskusji (Fot. GLOBEnergia)

O zasobach

O roli energii geotermalnej w łagodzeniu zmian klimatycznych, perspektywach europejskich jak i światowych, o roli energii geotermalnej w Polsce w Polityce Surowcowej Państwa opowiedziała Beata Kępińska, członek zarządu Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej (IGA), prezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego. To właśnie podczas tej prezentacji, po analizie map potencjału geotermalnego Europy okazało się, że szacuje się, iż nawet 25% Europejczyków może korzystać z zasobów energii geotermalnej na potrzeby ciepłownictwa.

Beata Kępińska (członek zarządu Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej (IGA), prezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego.) Fot. GLOBEnergia

Pani Prezes zaprezentowała też dotychczas osiągnięte istotne efekty ekologiczne, ekonomiczne i społeczne ciepłownictwa geotermalnego w Polsce.
Zasoby energii geotermalnej w Polsce, stan i perspektywy jej wykorzystania w niskoemisyjnym ciepłownictwie jako sposobu na łagodzenie zmian klimatycznych zaprezentowała dr inż. Anna Sowiżdżał z Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego.

Anna Sowiżdżał (PSG, AGH) oraz Grzegorz Burek (GLOBEnergia) Fot. GLOBEnergia

Geotermia z praktycznej strony

Byli z nami również przedstawiciele polskich ciepłowni geotermalnych, Panowie Arkadiusz Biedulski (wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, prezes zarządu G-Term Energy i G-Drilling) oraz Wojciech Ignacok (prezes Zarządu PEC Geotermia Podhalańska S.A.), którzy dzielili się z uczestnikami swoimi doświadczeniami w prowadzeniu ciepłowni geotermalnych. Opowiadali o sukcesach i planach rozwoju ciepłowni na najbliższe lata.

Prezes zarządu G-Term Energy i G-Drilling twierdzi, że z badań geotermalnych wynika, że Stargard Szczeciński, gdzie działa właśnie jedna z ciepłowni geotermalnych, może być zasilany w ciepło w geotermii w nawet 80%.

Arkadiusz Biedulski (wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, prezes zarządu G-Term Energy i G-Drilling) (Fot. GLOBEnergia)

Wojciech Ignacok wyliczał, że od momentu działania Geotermii Podhalańskiej, wyprodukowano tyle ciepła, ile pochodziłoby ze spalenia ponad 4 417, sześćdziesięciotonowych wagonów z węglem.

Wojciech Ignacok, prezes Zarządu PEC Geotermia Podhalańska S.A. (Fot. GLOBEnergia)

Pompy ciepła, fotowoltaika, net metering

Grzegorz Burek z redakcji GLOBEnergia pokazał potencjał wykorzystania geotermii płytkiej na cele grzewcze – zobrazował rynek gruntowych pomp ciepła, pokazał możliwości ich implementacji w budynkach oraz sposoby na ich zasilanie. Wyjaśnił zasady funkcjonowania nowoczesnych systemów hybrydowych w oparciu o funkcjonujące w Polsce prawo.

Grzegorz Burek, redaktor naczelny GLOBEnergia (Fot. GLOBEnergia)

Po prelekcjach nadszedł czas na dyskusje. Zadawano pytania o koszty ciepła z geotermii, o problemy eksploatacyjne złoża i dopytywano i szczegóły rozwoju ciepłowni w Polsce.

Tomasz Zubilewicz, prezenter telewizyjny podczas panelu dyskusyjnego (Fot. GLOBEnergia)

Efekty szczytu klimatycznego w Katowicach

Pakiet Katowicki to zrównoważony i uczciwie dzielący interesy wszystkich stron dokument, który będzie miał pozytywny wpływ na nasz świat.

Już pierwszego dnia Szczytu COP24 prezydent Andrzej Duda ogłosił deklarację o solidarnej i sprawiedliwej transformacji. Jej przyjęcie było najważniejszym punktem Szczytu Głów Państw i Szefów Rządów. Kolejnego dnia, przedstawiono wspólną inicjatywę Polski i Wielkiej Brytanii Katowickie Partnerstwo dla Elektromobilności, prezentowaną w obecności Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa, przez premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezydenta COP24 Michała Kurtykę. Klimatu”. W drugiej części szczytu ogłoszono deklarację „Lasy dla klimatu”. W wydarzeniu wzięli udział m.in. minister środowiska Henryk Kowalczyk, prezydent COP24 Michał Kurtyka oraz Paola Deda reprezentująca UNECE.

Wynik szczytu – lepszy niż przypuszczano

Wybór Polski na organizatora COP24 to niewątpliwie duże wyróżnienie. Jednak już od pierwszego dnia pojawiały się słowa krytyki związane z wyborem miasta i sponsorów. Media przepełnione były zdjęciami z wydarzenia, przedstawiającymi Polskę jako kraj niegotowy na zmiany w energetyce.
Niewątpliwie kontrowersyjna wypowiedź Andrzeja Dudy pierwszego dnia COP24 przelała szalę goryczy.

Prezydent przedstawił postępy, jakie Polska zrobiła w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz podkreślił wagę porozumienia paryskiego. Tuż po tym wprost zaznaczył, że Polska nie ma zamiaru zrezygnować z wykorzystywania “czarnego złota”. Węgiel ma być głównym źródłem pozyskiwania energii w Polsce przez najbliższe 20 lat.

Michał Kurtyka podsumowuje jednak, że wynik szczytu jest dużo lepszy niż zakładano. Powiedział to w kontekście wsparcia finansowego dla krajów rozwijających się, co świadczy o zrozumieniu i akceptacji dla globalnej polityki klimatycznej, a także poczuciu światowej solidarności.

O szczegółach samego porozumienia klimatycznego w Katowicach wkrótce!

Redakcja GLOBEnergia