Dziękujemy za udział w kolejnym Ogólnopolskim Forum Fotowoltaiki i Magazynowania Energii Solar+, które odbyło się 2 marca 2017 r. podczas Targów ENEX 2017.

Redakcja GLOBEnergia zorganizowała wydarzenie, w którym uczestniczyć mogło nawet 170 osób! Patronat merytoryczny nad Forum objęło m.in. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PC. Większość firm partnerskich, a wśród nich Viessmann, Corab, Huawei, SolarEdge, Emiter i BayWa r.e. renewable energy również miała wkład merytoryczny w wydarzenie w postaci prezentacji. Partnerami wydarzenia byli ponadto: Ergo Hestia, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa i econet poland.

Solar+ otworzyli Grzegorz Burek, GLOBEnergia i Bogdan Szymański, SBF Polska PV Energetycznym Talk Show, podczas którego dyskutowano najbardziej popularne tematy 2016, nie tylko w fotowoltaice, ale w całej branży OZE – system aukcyjny, pomoc publiczną i system opustów.

Bogdan Szymański przedstawił raport przygotowany z końcem 2016 roku przez SBF Polska PV, będący opracowaniem badania przeprowadzonego wśród firm wykonawczych. Raport odpowiada m.in. na pytania, jak firmy oceniają sytuację na rynku instalacji PV w 2016 roku i jak zapatrują się na jej ewentualne zmiany w bieżącym roku? Czy towarzyszy im optymizm? Ocenie poddano również system opustów, program Prosument, współpracę z Operatorami Systemu Dystrybucyjnego czy aspekty wyboru urządzeń fotowoltaicznych. W dalszej części Prezes SBF Polska PV omówił również kwestię odbioru instalacji fotowoltaicznych – czego może, a wręcz powinien wymagać inwestor?

Paweł Wiktorowicz z firmy Corab omówił zagadnienia jakości konstrukcji pod instalacje PV, w tym kwestie jakości komponentów, właściwego zaprojektowania, wytrzymałości, certyfikatów i gwarancji producenta. O bezpieczeństwie instalacji fotowoltaicznych – w czasie użytkowania, montażu, konserwacji i akcji ratunkowych – opowiedział Michał Marona z firmy SolarEdge. Nie zabrakło również ważnej dla użytkowników kwestii bezpieczeństwa finansowego.

Tomasz Walczyk z firmy Emiter przedstawił swój punkt widzenia w temacie wyboru falowników do mikroinstalacji PV. Wziąwszy pod uwagę przedstawione punkty, omówił na wybranym przykładzie falownik optymalny. Interesujące, nieznane wcześniej szerszej publiczności zagadnienie zbiorników lodu jako magazynów energii dla potrzeb grzania i chłodzenia przedstawił Artur Karczmarczyk w firmy Viessmann.

Zastosowanie falowników szeregowych Huawei na farmach fotowoltaicznych omówił Marek Polok z firmy Photomate, która zajmuje się ich dystrybucją. Przybliżył on nie tylko technologie, ale i historię firmy. O instalacjach fotowoltaicznych w programach parasolowych opowiedział Michał Chaberski z firmy Solgen. Uczestnicy forum poznali odpowiedzi m.in. na pytania czym w ogóle są programy parasolowe i jak je realizować?

Łukasz Zaziąbł z firmy BayWa r.e. renewable energy przedstawił kryteria wyboru optymalnych rozwiązań, a wszystkich obecnych zachęcił do refleksji na ten temat i skonfrontowanie własnych opinii z przedstawionymi propozycjami. Aleksandra Szulc z redakcji GLOBEnergia omówiła domowe systemy magazynowania energii – podział akumulatorów, tryby pracy i ekonomikę ich zastosowania w polskich warunkach wraz z przykładami.

VIII Forum Fotowoltaiki i Magazynowania Energii Solar+ zakończono losowaniem nagród dla osób, które wypełniły ankietę przygotowaną przez redakcję GLOBEnergia.

Fotorelacja

 

Redakcja GLOBEnergia