Wzrastająca z roku na rok liczba instalacji z pompami ciepła powoduje, że projektanci coraz częściej stają przed koniecznością doboru urządzenia do indywidualnych potrzeb obiektu. W systemach z pompą ciepła wybór konkretnego urządzenia jest szczególnie istotny, gdyż od niego zależy komfort użytkowania instalacji czy też zapewnienie odpowiednich parametrów grzewczych. Prawidłowy dobór pompy ciepła ma decydujący wpływ na późniejsze koszty eksploatacyjne systemu ogrzewania.

Przed przystąpieniem do doboru pompy ciepła należy przeprowadzić obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla danego budynku [ZC] zgodnie z normą  PN–EN 12831. Po jego obliczeniu należy zdecydować się, w jakim systemie grzewczym: monowalentnym czy biwalentnym będzie pracowała pompa ciepła.

W budynkach nowych, o ile istnieje możliwość zbudowania odpowiednio dużego układu dolnego źródła, stosuje się system monowalentny, w którym pompa ciepła pokrywa 100% zapotrzebowania na energię cieplną budynku w całym przedziale temperatury zewnętrznej.

System monowalentny Dimplex

Praca pompy ciepła w systemie monowalentnym, źródło: Dimplex

W sytuacjach, w których możliwość budowy instalacji dolnego źródła jest ograniczona, dla budynków nowych stosuje się system biwalentny równoległy monoenergetyczny, tj. współpracę pompy ciepła z grzałką elektryczną.

System monoenergetyczny równoległy DimplexPraca pompy ciepła w systemie monoenergetycznym równoległym, źródło: Dimplex

Modernizując instalację, można dobrać pompę ciepła w systemie biwalentnym alternatywnym, w którym pokrywa ona zapotrzebowanie z tytułu ZC do pewnej tylko temperatury zewnętrznej – najczęściej około -7 do -8°C – przy tej temperaturze następuje wyłączenie pompy ciepła i funkcję grzewczą przejmuje zamontowany w obiekcie np. kocioł olejowy czy gazowy.

System biwalentny alternatywny Dimplex

Praca pompy ciepła w systemie biwalentnym alternatywnym, źródło: Dimplex

Ciekawym rozwiązaniem jest współpraca pompy ciepła z kotłem stałopalnym. Dopóki nie używamy kotła stałopalnego, pompa ciepła pracuje w systemie monowalentnym (np. pompy gruntowe) lub monoenergetycznym (np. pompy powietrzne współpracujące z grzałką elektryczną). Kiedy zaczynamy używać kotła stałopalnego, przejmuje on incjatywę pokrycia zapotrzebowania na c.o. i c.w.u., pompa ciepła w czasie jego pracy jest wyłączona, następuje wtedy praca biwalentna alternatywna – praca tylko kotła stałopalnego.

Współpraca pompy ciepła typu Split z kotłem grzewczym

Współpraca pompy ciepła typu Split z kotłem grzewczym, źródło: Dimplex (obrazek otwiera się w pełnej rozdzielczości w nowym oknie po kliknięciu)

Poznawaliśmy już pompy powietrzne na cele c.w.u współpracujące z kotłem stałopalnym, redukujące niską emisję w okresie letnim. W tym czasie wspomniane pompy ciepła pokryją w 100% zapotrzebowanie na c.w.u. Przyszła pora na powietrzne pompy ciepła typu Split, które mogą redukować niską emisję nie tylko w okresie letnim, ale również w okresie sezonu grzewczego, a ich automatyka umożliwia pracę z kotłem stałopalnym, zgodnie z wcześniejszym opisem.

Źródło: