Wspólnota Mieszkaniowa „Pszczelna” w Szczecinie to budynek wielorodzinny, w skład którego wchodzi 85 lokali mieszkalnych. Jest to jedna z pierwszych wspólnot mieszkaniowych w Polsce, która postawiła na produkcję energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i stała się prosumentem.

Dofinansowanie

Zarząd Wspólnoty, pomimo nieprzychylnych zapisów prawnych postanowił ubiegać się o dofinansowanie i realizację inwestycji w dachową instalację fotowoltaiczną. Dofinansowanie pochodziło ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach zakończonego już programu Prosument. Na realizację inwestycji otrzymano bezzwrotną dotację, z której pokryto 40 proc. kosztów kwalifikowanych.  Pozostałą cześć sfinansowano z pożyczki oprocentowanej na 1 proc.

Zanim zdecydowano się na budowę systemu fotowoltaicznego, przeprowadzono analizę struktury zużycia energii elektrycznej w budynku wspólnoty. Zmodernizowano również elektryczne obwody, tworząc jeden, zasilany obecnie z instalacji fotowoltaicznej.

Za dobór instalacji w oparciu o wykonaną analizę zużycia energii i zapotrzebowania na nią,  pozyskanie dofinansowania z WFOŚiGW oraz  montaż systemu odpowiedzialna jest firma HelioExpert Sp. z o.o. z Warszawy.

Instalacja Viessmann

Instalacja fotowoltaiczna ma moc 24 kW i składa się z 96 sztuk paneli fotowoltaicznych marki Viessmann o mocy 260 W każdy, a także jeden inwerter marki ABB.

Moduł fotowoltaiczny Vitovolt 200 firmy Viessmann

Pracuje ona na potrzeby zasilania części wspólnych budynku: oświetlenia klatek, terenu zewnętrznego, podziemnego parkingu, pracę wind oraz zasilania instalacji HVAC. Przedstawiciele wspólnoty poinformowali, że energia produkowana przez instalację jest na bieżąco zużywana na potrzeby części wspólnej budynku.

Budynek szczecińskiej wspólnoty mieszkaniowej zużywa rocznie około 22 MWh energii elektrycznej. Instalacja fotowoltaiczna została uruchomiona w grudniu 2016 roku. W pierwszym półroczu 2017 roku wyprodukowała ona około 13,6 MWh energii elektrycznej. 10 MWh energii trafiło do sieci.  Nadwyżki te, będą rozliczane na zasadzie opustów w kolejnym okresie rozliczeniowym. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego z 1 kWh wyprodukowanej i oddanej do sieci energii operator zwróci wspólnocie równowartość 0,7 kWh. Wspólnota znajduje się w obszarze działania operatora Enea Operator. Enea dostarczyła wspólnocie licznik dwukierunkowy, który pokazuje ilość energii oddanej do sieci jak i bieżące jej zużycie. W przypadku wspólnoty, nadwyżki odbierane są w okresie jesienno-zimowym, kiedy produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej jest niższa.

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe zawdzięczają możliwość inwestowania w fotowoltaikę głównie programowi Prosument, realizowanemu przez Narodowy fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Energia wyprodukowana przez takie instalacje nie może być jednak dzielona i wykorzystywana przez mieszkańców. Gdyby obowiązujące prawo umożliwiało korzystanie z zielonej energii przez lokatorów budynków należących do spółdzielni czy wspólnot, to z pewnością takie instalacje byłyby zdecydowanie bardziej popularne.

Fotowoltaika z Viessmann

Technologia fotowoltaiczna firmy Viessmann oferuje doskonale dopasowane do siebie komponenty, obejmujące moduły fotowoltaiczne, przemienniki częstotliwości i systemy montażowe, jak również systemy akumulacji energii elektrycznej i pompy ciepła do wykorzystywania energii własnej.

Wysokie wymagania jakościowe wobec modułów fotowoltaicznych gwarantują ekonomiczność i długotrwałość. Kompleksowe usługi, od planowania i projektowania, poprzez dostawę, aż po serwisowanie przez kompetentnych specjalistów z firmy Viessmann stanowią dopełnienie oferty technologii fotowoltaicznej.

Viessmann Polska

Producent systemów grzewczych, przemysłowych i chłodniczych