Opublikowano najnowsze wyniki dotyczące preferencji naszych zachodnich sąsiadów odnośnie magazynów energii z instalacji fotowoltaicznej i jej wykorzystywania do ładowania samochodów elektrycznych. 

 
Jak wynika z opublikowanych w niemieckiej prasie informacji, liczba nowych, stacjonarnych systemów do magazynowania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej przekroczyła liczbę sprzedanych w 2015 roku samochodów elektrycznych poruszających się po niemieckich drogach. 
 
Nowe badania wykazały w pewien sposób zaskakujący wynik, biorąc po uwagę oficjalny niemiecki cel na 2020 rok – sprzedaż miliona nowych samochodów elektrycznych. 
Taki cel miał prowadzić w następstwie do wprowadzenia na rynek mieszkaniowy mody na instalowanie magazynów energii – przydomowych i indywidualnych. 
Jak wykazuje analiza zdobytych informacji – ilość systemów solarnych zaopatrzonych  w magazyn energii przewyższa znacznie poziom elektromobilności. 
Dokładne dane mówią, że tylko w 2015 roku sprzedano w Niemczech 12,363 samochodów elektrycznych, a do tego co najmniej 20 000 prywatnych, stacjonarnych systemów magazynowania energii do przydomowych instalacji fotowoltaicznych.
 
Przeprowadzono również ocenę dotacji rządowych do stacjonarnych systemów magazynowania energii. Dane pokazują, że pomimo retoryki i wzniosłych celów niemieckiego rządu w zakresie samochodów elektrycznych oraz e-mobilności, takie pojazdy i styl życia są coraz bardziej popularne, a więc tym samym rząd ogłosił pod koniec 2015 roku, że program wsparcia osiągnął zamierzony cel i nie będzie kontynuowany w kolejnych latach. 
 
Biorąc pod uwagę sukces z poprzedniego programu wsparcia dla systemów magazynowania energii – powinien on być kontynuowany, choć w zmienionej formie. Jak twierdzi RWTH Aachen, analizująca dane około połowa systemów magazynowania energii zainstalowanych w Niemczech w 2015 roku skorzystało z finansowania w ramach systemu wsparcia rządowego.
 
Źródło: pv-magazine.com