Magazyny energii bez fotowoltaiki? Jaka jest przyszłość fleksumentów i programów dotacyjnych w Polsce?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Wraz z dynamicznym rozwojem technologii magazynowania energii, stajemy przed szeregiem nowych możliwości i wyzwań. W przyszłości, magazyny energii będą odgrywać kluczową rolę w zapewnianiu stabilności i elastyczności w systemach energetycznych. Eksperci przewidują, że już w ciągu najbliższych lat rynek fotowoltaiczny zostanie na tyle nasycony, że zwrócimy się w stronę nowego trendu czyli współpracy pomp ciepła z magazynami energii. Temat fleksumentów został poruszony podczas debaty dotyczącej przenikania się programów dotacyjnych i ich wpływu na rynek, podczas tegorocznej edycji Kongresu PV CON 2023. Prześledźmy jakimi przewidywaniami odnośnie przyszłości prosumentów i fleksumentow w Polsce podzielili eksperci.

Kiedy fleksument zdominuje prosumenta?

Wydaje się, że fleksument jest idealną odpowiedzią na wyzwania rzucane konsumentom energii elektrycznej przez niestabilny system elektroenergetyczny. Instytucja ta jest bardziej niezależną odsłoną prosumenta, gdyż koncentruje się na magazynowaniu energii wytworzonej z własnej instalacji PV. Tym samym pozwala uodpornić się na rynkowe fluktuacje i wygodniej zarządzać swoimi rachunkami za prąd. Dodatkowo w ten sposób fleksumenci mogą przyczynić się do równoważenia sieci. Należy jednak wziąć pod uwagę, że boom na nowe instalacje fotowoltaiczne kiedyś się skończy czy to biorąc pod uwagę fakt, że fizycznie skończy się przestrzeń czy ogólnie potrzeba na instalacje. Jaką przyszłość dla fotowoltaiki na najbliższe lata przewiduje Bogdan Szymański - wiceprezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV?

Za kilka lat fotowoltaiki może być na tyle dużo że mieszkańcy bloków czy szeregówek chętniej zwrócą się ku magazynom energii pozwalającym na korzystanie z taniej energii w czasie dużej produkcji oze niż samemu inwestować w instalację PV przy mocno ograniczonej przestrzeni montażowej. Taki magazyn świetnie sprawdziłby się w ramach prosumenta wirtualnego, a sam scenariusz odchodzenia od dofinansowania samej fotowoltaiki wartałoby rozważyć długoterminowo już teraz, zwłaszcza w kwestii modyfikacji programów dofinansowań

spekuluje Bogdan Szymański.

Warto właśnie zwrócić uwagę, że nie tylko limit fizycznej ilości przestrzeni do zagospodarowania może okazać się w przyszłości ograniczeniem dla instalacji fotowoltaicznych. Dotyczy to również programów dofinansowań, które przecież kiedyś się skończą. To samo zdanie podziela Paweł Lachman, prezes PORT PC.

(…) zapominamy, że te dofinansowania nie będą trwały wiecznie. Fotowoltaika w perspektywie najbliższych kilku lat prawdopodobnie przestanie być wspierana finansowo, bo po prostu nie będzie już takiej potrzeby. Krzywa uczenia się technologii magazynów energii jest bardzo podobna do PV, dlatego prawdopodobnie za kilka lat to samo może spotkać magazyny energii i pompy ciepła

Paweł Lachman, prezes PORT PC.

Jak długo programy dotacyjne będą napędzały rynek PV w Polsce?

Etap dofinansowań opłaca się z ekonomicznego punktu widzenia, bo napędza zieloną transformację gospodarki. Musimy pamiętać jednak, że nie będzie to trwało do końca dekady. W mojej ocenie zostało nam jeszcze ok 5-ciu lat

twierdzi Paweł Lachman, prezes PORT PC.

Można zatem uważać, że już wkrótce pojęcie fleksumenta będzie znane wielu Polakom z autopsji, tak samo jak obecnie moda na bycie prosumentem. Taki bieg zdarzeń może zdefiniować na nowo kilka aspektów dotychczasowego sposobu funkcjonowania rynku energii:

Zdaniem uczestników debaty jesteśmy obecnie o krok od kolejnej rewolucji w tym temacie. Energetyka prosumencka i spółdzielnie mieszkaniowe mogą zaskoczyć możliwościami zaopatrzeniowej samowystarczalności.

Czy rynek nadąży za dynamiką zmian?

Nie ulega wątpliwości, że zmiany o których mówimy będą zachodzić w krótkim czasie. Działania podjęte w ciągu najbliższych lat zdefiniują postać rynku OZE w dalekiej przyszłości. Eksperci widzą potrzebę wielowymiarowych działań, zarówno na tle legislacyjnym jak i zmiany podejścia do edukacji instalatorów.

Rynek sam za tymi szybkimi zmianami może nie nadążyć. Dlatego potrzebne są działania kompleksowe, takie jak porozumienia branżowe czy plan rozpowszechniania pomp ciepła wdrażany przez Unię Europejską, który umożliwi likwidację wszystkich barier rozwoju tych technologii

 sugeruje Paweł Lachman, prezes PORT PC.

Zdaniem ekspertów magazyny energii odegrają kluczową rolę w regulowaniu polskiego systemu energetycznego. Już w ciągu najbliższych kilku lat dominacja fleksumenta, który swoim magazynem energii będzie regulował pracę pompy ciepła jest bardziej niż prawdopodobna. Tym samym rosnąca liczba budynków wielorodzinnych i nieidealny w tym przypadku system rozliczeń jeszcze bardziej zwróci użytkowników sieci do inwestycji w magazyny bez współpracy z fotowoltaiką. Ta synergia pozwala na efektywne wykorzystanie nadmiarowej energii elektrycznej do zaspokojenia potrzeb cieplnych budynków. Pompy ciepła oferują elastyczność i efektywność energetyczną, a ich współpraca z magazynami energii umożliwia optymalne zarządzanie produkcją i popytem na energię cieplną. Ta synergiczna relacja może okazać się kluczem do bardziej zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego.