Magazyny energii – jak rozwijała się technologia przez ostatnie 15 lat?

O magazynach energii mówi się coraz częściej jako o kolejnym elemencie rozwoju fotowoltaiki. Pojawiają się dotacje, a technologia staje się coraz bardziej przystępna. A jak ta branża rozwijała się przez ostatnie 15 lat? Pisze o tym w Barbara Adamska - Prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

Zdjęcie autora: Barbara Adamska

Barbara Adamska

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii
magazyn energii

Niektóre technologie magazynowania energii mają co prawda ponad sto lat, jak chociażby koło zamachowe, akumulatory kwasowo-ołowiowe i niklowo-kadmowe czy elektrownie szczytowo-pompowe, jednak to właśnie ostatnich 15 lat jest czasem spektakularnych zmian w branży, związanych ze spadkiem cen oraz udoskonaleniem bateryjnych technologii magazynowania energii, zwłaszcza baterii litowo-jonowych. Komercjalizacja tego typu baterii nastąpiła w roku 1992. Ich cena była jednak wtedy zaporowa dla zastosowań w systemie elektroenergetycznym. Jeszcze w 2010 r. cena baterii litowo-jonowych wynosiła około 1 200 dolarów za kilowatogodzinę. W 2021 r. spadła do poziomu ok. 132 dolarów za kilowatogodzinę, co oznacza redukcję o 89 proc. W bateryjnych zasobnikach energii na koniec 2020 r. na całym świecie zainstalowanych było 17 GW/34 GWh. Szacowane jest, że w ciągu dekady, na koniec 2030 r., moc zainstalowana w bateryjnych magazynach osiągnie 358 GW, a ich pojemność przekroczy 1 TWh.

Piętnaście lat temu w polskim systemie elektroenergetycznym mieliśmy elektrownie szczytowo-pompowe. O magazynach bateryjnych na potrzeby systemu elektroenergetycznego dopiero zaczynało się mówić. W 2013 r. uruchomiony został program GEKON będący wspólną inicjatywą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Jego celem było wspieranie rozwoju polskich technologii proekologicznych poprzez współfinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych. W ramach tego programu dofinansowanie otrzymały projekty z obszaru magazynowania energii. Dzięki dofinansowaniu z tego programu w 2016 r. został uruchomiony pierwszy w Polsce litowo-jonowy magazyn energii – przyłączony do sieci dystrybucyjnej – o mocy 0,75 MW i pojemności 1,5 MWh. Świadomość, że magazyny energii są niezbędnym elementem nowoczesnej energetyki, zaczęła stawać się w naszym kraju coraz powszechniejsza, a temat magazynowania energii coraz częściej zaczął pojawiać się w debatach i wydarzeń branżowych.

W 2016 r. zainicjowałam Kongres Magazynowania Energii w Polsce, w tym samym roku po raz pierwszy przewodniczyłam Polskiej Delegacji na Energy Storage Europe. Rozpoczęły się intensywne prace nad legislacjami prawnymi w zakresie magazynowania energii. Projekt nowelizacji Prawa energetycznego wprowadzający kompleksowe rozwiązania dla magazynów energii został przedstawiony przez przedstawiciela resortu na Kongresie Magazynowania Energii w 2018 r. Prezentacji założeń nowelizacji towarzyszyła informacja, że to kwestia następnych tygodni, kiedy projekt wejdzie na ścieżkę legislacyjną, na ich wejście w życie czekaliśmy jednak aż do lipca 2021 r. Rok 2021 to był bez wątpienia rok przełomowy dla branży magazynowania energii. Mamy dobre przepisy, teraz trzeba zacząć działać. Polski system elektroenergetyczny potrzebuje magazynów energii. To tempo inwestycji w magazyny energii zadecyduje o tym, jak szybko będą przebiegały transformacja i unowocześnienia polskiej energetyki.

Zobacz również