Spadające koszty magazynów energii elektrycznej

Magazyny energii są postrzegane jako Święty Graal transformacji energetycznej, jednak same rozwiązanie jest już rozwijane od wielu lat, zwłaszcza w obszarze energetyki prosumenckiej. Obecnie urządzenia do gromadzenia energii nie są dostępne dla wszystkich, a główną barierą jest ich cena. Przykładowo na niemieckim rynku magazynów energii funkcjonuje już ok. 300 tys. przydomowych systemów magazynowania energii elektrycznej. Motorem wzrostu jest sektor budowlany tj. implementacja innowacyjnych rozwiązań w nowo budowanych domach.

Na przestrzeni ostatnich lat koszty inwestycji w magazyny energii – sieciowe i przydomowe – stopniowo spadają i jak twierdzą eksperci, prawdopodobnie będzie obserwowany w tej branży podobny trend jak w przypadku gwałtownie spadających kosztów w fotowoltaice. Ze względu na spadające koszty, projekty dotyczące magazynowania energii stają się bardziej konkurencyjne w stosunku do projektów budowy nowych linii energetycznych. BloombergNEF szacuje, że koszt magazynu litowo-jonowego spadnie o 68 proc. do 2050 r. (w porównaniu do średnich cen w 2020 r.). Projekty magazynowania energii, które będą świadczyć usługi przesyłu i dystrybucji, osiągną łączną wartość 277 mld dolarów na przestrzeni lat 2020-2050.

Magazyny energii zamiast sieci elektroenergetycznej

Magazyny energii mogą nie tylko odciążyć sieci dystrybucyjne, ale także zmniejszyć zapotrzebowanie na nowe linie energetyczne, które są warunkiem rozwoju energetyki rozproszonej. Podczas gdy koszty budowy sieci elektroenergetycznej rosną lub pozostają na podobnym poziomie, oczekuje się, że koszt czterogodzinnego systemu baterii litowo-jonowych spadnie o 86 proc. z poziomu 320 dol./kWh w 2020 r. do poziomu 104 dol./kwh do 2050 r.

Bloomberg zauważa, że operatorzy sieci już proponują alternatywne inwestycje dla rozwoju sieci w postaci magazynów energii. Niemcy planują wydać 348 mln euro na projekt Netzbooster, Francja planuje wydać 80 mln euro w ramach projektu RINGO, które zakładają inwestycje w magazyny energii w celu poprawy bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego.

Eksperci przewidują, że wartość rynku magazynów energii będzie rósł rocznie nawet o 10 mld dolarów w ciągu najbliższych dwóch dekad. Aby przyspieszyć ich rozwój, branża  magazynowania energii potrzebuje ram regulacyjnych, które precyzują, kto może posiadać magazyny oraz umożliwiają wsparcie samego procesu magazynowania energii.

Regulacje dla magazynów energii pojawią się także w Polsce

Na łamach GLOBEnergia.pl informowaliśmy, że 15 kwietnia 2021 r. Sejm przyjął nowelizację Prawa energetycznego wprowadzającą kompleksowe rozwiązania dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii elektrycznej. Nowe regulacje znoszą bariery rozwoju branży magazynowania energii w Polsce. Nowelizacja wprowadza jednolite definicje „magazynowania energii elektrycznej” oraz „magazynu energii elektrycznej”, które będą wykorzystane we wszystkich innych aktach prawnych. Projekt ustawy określa również warunki, na jakich magazyn energii elektrycznej może być uwzględniony w planie rozwoju OSD i OSD, dzięki czemu możliwe będzie uwzględnienie kosztów tej inwestycji w taryfach. Inwestycja w magazyn energii musi być uzasadniona technicznie dla zapewnienia dostaw energii elektrycznej.

Źródło: BloombergNEF

Redakcja GLOBEnergia