Światowa branża magazynowania energii potroi liczbę rocznych instalacji do 2030 roku – prognozują eksperci IHS Markit. Szybki rozwój rynku magazynowania energii opiera się na ambitnych celach rządowych wielu krajów, w szczególności tych, którzy planują oprzeć miks energetyczny o źródła OZE. Branża magazynowania energii doświadczy szybkiego wzrostu w 2021 roku – łączne instalacje osiągną poziom 12 GW mocy, co stanowi wzrost o ponad 7 GW w porównaniu do 2020 roku. Będzie to początek okresu ciągłej ekspansji, z rocznymi przyrostami przekraczającymi 20 GW w 2024 i 30 GW do 2030 roku.

Prognozy są obiecujące i mają podstawę w ambitnych krajowych celach magazynowania energii, powiązanych z zaostrzonymi zobowiązaniami w zakresie dekarbonizacji na całym świecie. Na szczególną uwagę zasługuje niedawno ogłoszony przez Chiny cel osiągnięcia 30 GW w sektorze magazynowania energii do 2025 roku, który pozwoli Azji ugruntować pozycję na rynku międzynarodowym.

Popyt będzie się zwiększał, jednak pojawią się znaczne opóźnienia

Tak jak w każdym segmencie nowych technologii wkrótce pojawią się bariery rynkowe. Zaostrzenie podaży w obszarze baterii litowo-jonowych spowoduje opóźnienia w realizacji zleceń, ale to nie pogorszy perspektyw wzrostu. Dynamiczny rozwój elektromobilności przełoży się na producentów, którzy w pierwszej kolejności obsługują dużych zleceniodawców np. z branży motoryzacyjnej. Niższy udział popytu na akumulatory ze strony branży magazynowania energii (w porównaniu z sektorem motoryzacji) będzie nadal narażał ją na ryzyko niedoborów dostaw. IHS Markit spodziewa się, że obecne zakłócenia zostaną złagodzone w ciągu 12-18 miesięcy, ponieważ dostawcy systemów po pandemii COVID-10 zaczęli stawiać bardziej na dywersyfikację usług i produktów.

W światowych politykach energetycznych ogłoszonych dotychczas łączny cel instalacji w segmencie magazynowania energii wynosi 87 GW. Kraje wyznaczają coraz bardziej agresywną trajektorię rozwoju dla przemysłu, który będzie wymagał zmian regulacyjnych w celu wsparcia branży magazynowania energii. Dotyczy to w szczególności Chin, gdzie oczekuje się, że ambitne cele krajowe sprawią, że do 2025 roku staną się największym rynkiem na świecie pod względem rocznych instalacji magazynów energii. Oczekuje się, że poziom przyrostów będzie 14-krotnie wyższy w 2030 roku. Dla porównania, w Stanach Zjednoczonych i Europie tempo wzrostu zwiększy się 3- i 4-krotnie.

Polska też chce rozwijać magazyny energii

W Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP 2040) spodziewany jest rozwój technologii energetycznych i inwestycji w B+R, w szczególności technologii magazynowania energii. Dla osiągnięcia dużego poziomu OZE w bilansie niezbędny jest rozwój infrastruktury sieciowej, technologii magazynowania energii, a także rozbudowa jednostek gazowych jako mocy regulacyjnych. W PEP 2040 czytamy, że źródła rozproszone staną się ważnym elementem transformacji KSE i wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego. Dopóki technologie magazynowania nie są dostatecznie rozwinięte, w KSE muszą występować moce, których generacja zapewni pewność dostaw, zgodnie z zapotrzebowaniem na energię. Dalsze zwiększenie roli rozproszonych źródeł generacji, jest nierozerwanie związane z koniecznością rozbudowy inteligentnej infrastruktury sieciowej oraz wdrażaniem narzędzi zarządzania siecią i innych technologii cyfrowych.

Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności (PIME) informowała w tym roku, że w Polsce jest już ok. 50 MW mocy zainstalowanej w magazynach energii elektrycznej w technologii elektrochemicznej. Eksperci szacują, że w naszym kraju będzie zainstalowanych dodatkowo 300-500 MW. – Pod warunkiem, że magazyny energii będą budowane na zasadach komercyjnych lub z niedyskryminującym systemem wsparcia – tłumaczy Krzysztof Kochanowski, wiceprezes Zarządu PIME. W rozwoju magazynów energii mogą pomóc regulacje dot. hybrydowych instalacji OZE, nad którymi obecnie pracuje rząd. W Polsce powstają już pierwsze, duże magazyny energii, a zainteresowanie domowymi stale rośnie wraz dynamiką rynkową w segmencie energetyki prosumenckiej. Przykładowo PGE Polska Grupa Energetyczna uruchomiła w Rzepedzi na Podkarpaciu pierwszy w Polsce magazyn energii elektrycznej z wykorzystaniem modułów Powerpack Tesla. Instalacja o mocy ok. 2,1 MW i pojemności 4,2 MWh została zaprojektowana w celu wspierania niezawodności lokalnej sieci dystrybucyjnej. Docelowo do 2030 roku spółka zamierza wybudować magazyny energii o łącznej mocy co najmniej 800 MW.

Według zapowiedzi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, równolegle do programu Mój Prąd 4.0 zostaną uruchomione programy stymulujące rozwój zbiorczych magazynów energii. Grupa prosumentów podłączona do pojedynczego transformatora, który ma zbyt małą przepustowość, będzie miała możliwość korzystania z systemu gospodarowania energią elektryczną. Ponadto planowane jest wsparcie dla domowych magazynów energii, które pojawi się najprawdopodobniej w czwartym naborze programu Mój Prąd.

Źródło: IHS Markit, PGE, własne

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom