Wtorek 11 maja br. okazał się kolejnym słonecznym dniem z piękną pogodą w Polsce, która przełożyła się na kolejny godzinowy rekord produkcji w instalacjach fotowoltaicznych. Wczoraj w godz. 12-13:00 elektrownie słoneczne wyprodukowały łącznie 3 411,213 MWh.

Nie jest to jedyny szczyt generacji w maju. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) poinformowały, że 10 maja (poniedziałek) padł nowy rekord produkcji fotowoltaicznej w KSE. O godzinie 12:30 instalacje pracowały z mocą 3307,6 MW, a produkcja w godz. 12-13:00 wyniosła 3278,7 MWh.

Poprzedni rekord padł trzy dni temu w niedzielę 9 kwietnia. Generacji energii elektrycznej między godziną 12:00 a 13:00 wyniosła 3140,363 MWh. Co więcej, w godz. 13:00-14:00 generacja osiągnęła poziom 3111,350 MWh.

4,4 GW mocy zainstalowanej w fotowoltaice

Największym źródłem OZE w Polsce jest energetyka wiatrowa, która sięga już 6 461,6 MW mocy zainstalowanej według stanu na koniec marca 2021 r. Na drugim miejscu podium uplasowała się fotowoltaika z 4 475,1 MW, która wyprodukowała w marcu 243,9 GWh.

Znaczącą rolę w energetyce słonecznej odgrywają instalacje prosumenckie, które odpowiadają za około 70 proc. zainstalowanej mocy. W Polsce na koniec marca br. było 508 183 prosumentów energii odnawialnych, którzy produkowali energię elektryczną w instalacjach OZE na własny użytek o mocy zainstalowanej 3296 MW. W marcu prosumenci wprowadzili łącznie 153 597,1 MWh energii, natomiast w okresie styczeń-marzec 2021 r. wolumen ten wyniósł 244 249,1 MWh.

Najwięcej prosumentów w Polsce stanowią właściciele instalacji fotowoltaicznych, a ich liczba przekroczyła 507 972. Łączna moc zainstalowana w mini elektrowniach wyniosła 3293,8 MW. W tym samym miesiącu wyprodukowali i wprowadzili do sieci 153 335,9 MWh energii, natomiast od początku 2021 r. łącznie 243 570,5 MWh.

Pomagają programy rządowe. Wkrótce trzecia edycja Mój Prąd

Według przyjętej w lutym br. Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. energetyka prosumencka ma odegrać znaczącą rolę w walce z lokalnymi zanieczyszczeniami powietrza oraz w budowanie zeroemisyjnego sektora energetycznego. Strategia rządowa przewiduje wzrost mocy zainstalowanych w fotowoltaice do poziomu 5-7 GW do 2030 r. oraz 10-16 GW do 2040 r. Już dziś mówi się o potrzebie aktualizacji dokumentu, gdyż aktualna moc zainstalowana wynosi ponad 4 GW, więc wzrost do poziomu 5-7 GW do 2030 r. prawdopodobnie nie będzie stanowił większego wyzwania.

Boom na mikroinstalacje fotowoltaiczne napędzają programy rządowe, oferujące dofinansowanie do własnego źródła energii. Polacy decydują się na fotowoltaikę ze względu także na drożejącą energię elektryczną w naszym kraju. 17 marca br. NFOŚiGW ostatecznie potwierdził doniesienia naszej redakcji, że nabór w trzeciej edycji programu Mój Prąd rozpocznie się 1 lipca br.

Źródło: PSE/ARE

Redakcja GLOBEnergia