Majstrujesz przy swojej fotowoltaice? Spodziewaj się kontroli!

Ostatnie kontrole mikroinstalacji fotowoltaicznych obsługiwanych przez Tauron dowodzą ogromnej skali problemu podbijania napięcia w sieci. Słoneczne dni wakacyjnego okresu obfitowały dużą produkcją z prosumenckich instalacji i zwiększoną liczbą wyłączeń falowników. Tauron Dystrybucja monitorując parametry jakościowe energii elektrycznej oraz stopień obciążenia poszczególnych elementów sieci wykrył ponad 1 500 niepoprawnych nastaw falowników i 1 600 przypadków przekroczeń mocy zainstalowanej tylko w obszarze gliwickim. Jak duży jest problem w skali całej Polski?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

kobieta, fotowoltaika, lupa

Podziel się

Prosumenci podkręcają falowniki

Brak wystarczającego poziomu autokonsumpcji to główny winowajca problemów ciągłych odłączeń falowników z prosumenckich instalacji. Jak się okazuje, równie częstym problemem są oszustwa, jakich dopuszczają się właściciele mikroinstalacji fotowoltaicznych. Ostatnio Tauron Dystrybucja podjął kroki w kierunku uregulowania parametrów pracy instalacji, a uzyskane dane świadczą o powalającej liczbie nieprawidłowości.  

Obecnie firma inicjuje również działania formalne i kontrolne dotyczące niepoprawnych przyłączeń. Ich celem jest to, by mikroinstalacje o zawyżonych parametrach lub generujące energię niezgodnie z umową nie powodowały wyłączeń falowników u pozostałych prosumentów - czytamy na stronie spółki.

Z naszych opracowań wynika, że autokonsumpcja energii wynosi około 20 proc. Pozostała część wyprodukowanej energii jest wprowadzana do sieci, co powoduje wzrost napięcia powyżej dopuszczalnych norm, a w konsekwencji wyłączenie się falownika.

informuje Ewa Groń, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja

Wyłączenie się instalacji chroni nie tylko ją, ale także tę sąsiada podpiętą do tej samej sieci. Przypominamy, że prawidłowe wartości napięcia dla 230V powinny mieścić się w przedziale 207V – 253V, a dla napięcia 400V w przedziale 360V – 440V. Najczęściej to właśnie sąsiad “wybity” z sieci zgłasza nieprawidłowości do spółki.

Analizując reklamacje dotyczące wyłączeń spowodowanych zbyt wysokim napięciem, zauważamy, że inne mikroinstalacje zlokalizowane w sąsiedztwie zgłaszającego mają niepoprawne ustawienia inwertera. Powoduje to podbijanie napięcia w sieci. Innymi słowy, twój sąsiad podbija napięcie – ty nie generujesz energii.

wyjaśnia Ewa Groń

Prosumenci chcący za wszelką cenę “wpuścić” wyprodukowany prąd do sieci dopuszczają się takich wykroczeń na potęgę. W samym obszarze gliwickim, TAURON Dystrybucja wykrył ponad 1 500 niepoprawnych nastaw falowników i 1 600 przypadków przekroczeń mocy zainstalowanej.

Zidentyfikowaliśmy na przykład klienta, którego moc mikroinstalacji miała wynosić 48 kW, a wprowadzał do sieci 10 razy więcej energii. To sugeruje 10-krotnie większe źródło niż zostało zgłoszone do spółki.

tłumaczy Ewa Groń

Tauron chce zwiększyć bezpieczeństwo sieci

Dążąc do wyeliminowania działań niezgodnych z prawem, TAURON Dystrybucja podjął decyzję o rozpoczęciu kontroli mikroinstalacji. W chwili obecnej działania opierają się głównie na analizie danych pomiarowych będących w posiadaniu spółki. Do właścicieli mikroinstalacji wysyłane są pisma z informacją o wykrytych nieprawidłowościach oraz sposobie ich wyeliminowania.

Sprawdzamy poprawność montowanych mikroinstalacji przyłączonych do naszej sieci pod trzema względami: przekroczeń mocy zainstalowanej, przekroczeń napięcia przy równoczesnym generowaniu energii elektrycznej oraz wprowadzania energii do sieci bez zawartej umowy.

tłumaczy Ewa Groń

Właścicielom instalacji zamontowanych niezgodnie z przepisami prawa oraz zawartą umową, która określa zasady wprowadzania energii do sieci z mikroinstalacji podawane są ścieżki formalnego uregulowania tej sytuacji. Tauron informuje o możliwości przeprowadzenia fizycznej kontroli mikroinstalacji u klientów, którzy nie zareagują na otrzymane wezwanie. Po potwierdzeniu nieprawidłowości takie przypadki zostaną skierowane do Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Źródło: Media Tauron

Zobacz również