Maksymalne ceny energii – 30 listopada mija ważny termin! Pamiętaj o oświadczeniu!

Mikroprzedsiębiorcy mogą odetchnąć z ulgą. Wprowadzone maksymalne ceny energii elektrycznej mogą ochronić ich biznesy poprzez ograniczenie wydatków na energię elektryczną. Niektórzy z przedsiębiorców nie pamiętają jednak o ważnym terminie. Jakich formalności trzeba dopełnić? Co jeśli mikroprzedsiębiorca nie zdąży złożyć oświadczenia do końca listopada 2022 r?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Rząd wprowadził ustawę wprowadzającą na 2023 rok maksymalne ceny energii elektrycznej. Jej celem jest ochrona odbiorców energii tj. gospodarstwa domowe, MŚP i odbiorców użyteczności publicznej. Zgodnie z ustawą, ceny maksymalne obejmą energię zużytą od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 roku. W przypadku gospodarstw domowych maksymalne wartości cen energii wyniosą 693 zł/MWh (ceny bez opłat przesyłowych i podatku VAT). Odbiorcy użyteczności publicznej i MŚP maksymalnie zapłacą 785 zł/MWh (cena ta będzie powiększona o opłaty przesyłowe i podatek VAT). Ustawa o maksymalnych cenach energii uderza jednocześnie rykoszetem w rynek energii, a w szczególności w segment sprzedaży. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj: Ustawa „samobilansująca się”. Ekspert ocenia skutki wprowadzenia maksymalnych cen energii.

Przedsiębiorcy muszą złożyć oświadczenie o tanim prądzie

Jak podaje portal Infor.pl, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) powinny do 30 listopada 2022 r. złożyć oświadczenie dostawcy prądu. Portal zaznacza, że dotrzymanie tego terminu jest warunkiem koniecznym, aby mikroprzedsiębiorcy mogli korzystać z maksymalnej ceny prądu wynoszącej 785 zł/MWh. Co ważne spóźnienie nie odbiera prawa do tańszego prądu. Mikroprzedsiębiorca, który spóźni się ze złożeniem oświadczenia do końca listopada i złoży je w grudniu, będzie mógł korzystać z tańszej energii dopiero od początku 2023 r.

Kto może skorzystać z maksymalnej ceny prądu?

„Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku” weszła w życie 4 listopada 2022 roku. Dzięki tej regulacji, cena prądu w 2023 roku dla określonych grup odbiorców nie będzie mogła być wyższa niż maksymalna cena prądu wskazana w Ustawie. Z zamrożenia cen na poziomie 785 zł/MWh (0,79 zł za kWh + opłaty przesyłowe + VAT), będą mogły skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy Prawo Przedsiębiorców, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (UE), a także producenci rolni (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit b-c Ustawy z dnia 27 października o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 poz. 2243). Limit cenowy obowiązuje w zakresie energii elektrycznej zużytej na potrzeby podstawowej działalności. Warunkiem skorzystania z maksymalnej ceny prądu jest złożenie oświadczenia.

A co z gospodarstwami domowymi?

Gospodarstwa domowe nie muszą składać żadnych oświadczeń. W ich przypadku cena maksymalna zostanie zastosowana automatycznie po przekroczeniu limitów wprowadzonych Ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Mowa tutaj limitach zużycia energii elektrycznej wynoszących: 

  • 2000 kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych;
  • 2600 kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami;
  • 3000 kWh rocznie dla rodzin trzy plus – czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

WAŻNE! Osoby, które zgodnie z ustawą są uprawnione do korzystania z większego limitu – 2,6 MWh i 3 MWh – muszą złożyć odrębne oświadczenie. Termin składania oświadczeń to 30 czerwca 2023 r. Oświadczenie musi podpisać osoba, na którą są wystawiane faktury za prąd. Oświadczenia należy złożyć do sprzedawcy energii.

Źródło: TAURON, Infor.pl

Zobacz również