Aktualności Aktualności

Małe elektrownie wodne i geotermia z dofinansowaniem w wysokości 44 mln zł!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Dzięki dwóm kolejnym naborom wniosków ogłoszonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aż 44 miliony złotych będą mogły zostać przeznaczone na małe elektrownie wodne do 2 MW oraz budowę geotermalnych źródeł ciepła. Dofinansowanie pochodzi ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach programu: „Energia Odnawialna, Efektywność Energetyczna, Bezpieczeństwo Energetyczne”. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane między 1 lipca a 30 października 2020 r.

Wzrost produkcji z OZE

Celem uruchomienia dofinansowania jest zwiększenie produkcji energii z OZE, ale nie tylko. Ważna jest także efektywność tej produkcji. Właśnie dlatego, dofinansowanie będzie mogło zostać przeznaczone na modernizację MEW do 2 MW, w celu zmniejszenia ich potencjalnie niekorzystnego wpływu na środowisko. Dodatkowo projektom w MEW powinny towarzyszyć działania edukacyjne – szkolenia ekspertów w dziedzinie energetyki wodnej.

Środki będą mogły również zostać przeznaczone na budowę systemów produkcji energii z wykorzystaniem geotermii głębokiej i wykorzystanie jej do celów grzewczych lub energetycznych oraz redukcja emisji CO2.

Podział środków

Łączne dofinansowanie w tych dwóch naborach wynosi 44 miliony złotych (10 milionów euro). 13 mln zł z tej kwoty zostanie przeznaczone dla przedsiębiorstw i PGW Wody Polskie na projekty z zakresu małych elektrowni wodnych, a ponad 31 mln zł dla przedsiębiorstw i jednostek samorządów terytorialnych na budowę źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną.

Realizacja przedsięwzięć ma przyczynić się do wprowadzania zmian technologicznych oraz infrastrukturalnych w już istniejące systemy ciepłownicze. Według NFOŚiGW, budowa nowej infrastruktury ciepłowniczej, modernizacja urządzeń i instalacji służących do produkcji energii, czy też przystosowanie małych elektrowni wodnych do obowiązujących standardów dotyczących m.in. ekosystemów wodnych, w realny sposób wpłynie na poprawę stanu środowiska.

Inne nabory

Fundusze norweskie to potoczna nazwa bezzwrotnej pomocy finansowej dla Polski w postaci Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF).

W połowie marca NFOŚiGW ogłosił 8 innych naborów wniosków, w ramach tych środków. Pisaliśmy o tym TUTAJ

W związku z pandemią koronawirusa terminy poszczególnych naborów zostały wydłużone o dwa miesiące.

Aplikacja o dofinansowanie

Więcej informacji, a także możliwość aplikowania o dofinansowanie znajdziesz TUTAJ 

Źródło: NFOŚiGW