Z badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Banku Ochrony Środowiska wynika, że ponad połowa małych i średnich przedsiębiorstw uważa, że podejmowanie działań proekologicznych jest ważne w kontekście budowanego biznesu! Najwięcej firm zdecydowałoby się na instalację fotowoltaiczną!

Nowelizacja ustawy o OZE, otworzyła dla przedsiębiorców drzwi do bycia prosumentem. Prosumentami mogą stać się ci przedsiębiorcy, którzy będą wytwarzali energię elektryczną na własne potrzeby. Warunkiem jest, by wytwarzanie energii elektrycznej nie stanowiło przedmiotu ich przeważającej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP coraz częściej sięgają po odnawialne źródła energii, chcąc obniżyć swoje rachunki za energię. Aż 20% przebadanych przez IBRiS deklaruje, że w przypadku posiadania środków na dowolną inwestycję proekologiczną, zdecydowałoby się na instalację fotowoltaiczną.

Działania proekologiczne w biznesie

Badania przeprowadzone na zlecenie BOŚ Banku wykazały, że ponad połowa, a dokładnie 59% firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, uważa, że podejmowanie działań proekologicznych jest ważne w kontekście budowanego biznesu. Tylko 5% badanych uznaje, że takie inicjatywy nie są istotne dla ich funkcjonowania. Pozostali podeszli do tematu neutralnie.

Na jakie inwestycje stawiają przedsiębiorcy?

Według przeprowadzonego badania, w przypadku posiadania środków na dowolną inwestycję proekologiczną, najwięcej firm – 20%, zdecydowałoby się na instalację fotowoltaiczną. 18% przedsiębiorstw, czyli tak naprawdę niewiele mniej, wybrałoby wymianę źródła energii lub ogrzewania. 14% wybrałoby inwestycję związaną ze środkami transportu i wymieniłoby tabor na nowszy bądź bardziej ekologiczny. Mniejszą popularnością cieszyłaby się wymiana oświetlenia na energooszczędne (9%), termomodernizacja (8%) oraz działania pozwalające na ograniczenie zużycia materiałów i surowców (7%). 19% ankietowanych nie wskazało konkretnego rozwiązania.

Planowany budżet

22% badanych przedsiębiorstw przewiduje, że przeznaczy na działania proekologiczne kwotę do 40 tys. zł. 17% zakłada przedział finansowy od 40 do 150 tys. zł. Od 150 do 300 tys. zł oraz powyżej 300 tys. zł wskazało po 7% ankietowanych. 27% ankietowanych nie udzieliło konkretnej odpowiedzi. 20% badanych zadeklarowało, że nie będzie inwestować w działania związane z poprawą stanu środowiska.

Bariery

Jak można było się spodziewać, główną przeszkodą w realizacji inwestycji proekologicznych u 39% przedsiębiorców z sektora MŚP jest brak środków finansowych. Ta argumentacja dotyczyła szczególnie tych przedsiębiorców, którzy wskazali brak planów inwestycyjnych związanych z ekologią. 19% firm wskazało, że modernizacje zostały już przeprowadzone.

Inne, nieco mniej znaczące, ale również wymieniane bariery, to nieopłacalność inwestycji, zbyt mały biznes, czy brak miejsca. 19% badanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi, dlaczego nie zamierza inwestować w działania proekologiczne

Sposoby finansowania

Rozwiązaniem, które niedawno pojawiło się na rynku jako sposób finansowania fotowoltaiki, przeznaczonym właśnie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest mLeasing od mBanku. Oferta spółki leasingowej, pozwala firmom sfinansować instalację fotowoltaiczną o wartości do 250 tys. zł oraz o mocy do 50 kW.

źródło: BOŚ Bank

 

Redakcja GLOBEnergia