Z pisma wynika, że…

wszyscy wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii składający wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia za okres wytworzenia energii elektrycznej od dnia 1 lipca 2016 r. zobowiązani są do przedłożenia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (część II pkt 21 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej).

Nasz Czytelnik, posiadający instalację firmową o mocy 9 kW, który dotychczas co miesiąc wysyłał wniosek, aby jak najszybciej odzyskać środki finansowe z wytworzonej w instalacji energii, dowiedział się, że po zmianie prawa musi dokonywać opłaty za wydanie świadectw.

Jak wiadomo, przy obecnych cenach świadectw pochodzenia nawet w dobrym letnim miesiącu, taka opłata będzie stanowiła połowę lub 1/3 zysków z świadectw, a w okresach zimowych może nawet powodować stratę.

Pewnym rozwiązaniem jest wysyłanie wniosku za okresy pół roczne czy też roczne, aby zminimalizować straty, wiąże się to jednak z dużo dłuższym oczekiwaniem na pozyskanie jakichkolwiek dodatkowych funduszy z działania mikroinstalacji.

Jak uzasadnia URE, obowiązująca od 1 lipca 2016 r. ustawa o OZE nie zawiera zapisów, które pozwoliłyby na zwolnienie z opłat skarbowych. Uprzednio taki zapis zawierało Prawo energetyczne, jednak odpowiedni przepis utracił moc, a nowe prawo nie daje podstaw do zwalniania wytwórców z opłat. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, a do jego wydania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego o wydawaniu zaświadczeń.

Jednocześnie informuje się, że stosowanie z zapisami Ustawy o OZE świadectwo pochodzenia za okres wytworzenia energii elektrycznej od dnia 1 lipca 2016 r.  będzie wydawane wyłącznie w formie elektronicznej i przekazywane będzie bezpośrednio do rejestru świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego.

Źródło: czytelnik GLOBEnergii

Opracowanie: redakcja GLOBEnergia