Jak podaje Krakowski Alarm Smogowy, z szacowanych 500 000 małopolskich „kopciuchów” w ciągu ostatnich dwóch lat: 2017-2018 – zlikwidowano zaledwie 26 073 sztuki. Planowana redukcja emisji zanieczyszczeń z przestarzałych kotłów na węgiel i drewno została zrealizowana zaledwie w 14%, w ciągu ⅔ czasu przeznaczonego na realizację celów.

Ochrona powietrza

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego zakłada 3 letni plan redukcji emisji pyłu PM10. Po dwóch latach, w sumie udało się osiągnąć jedynie 14% celu, a żadna gmina nie zrealizowała go w całości. Według Krakowskiego Alarmu Smogowego, przy tak powolnym tempie wymiany pozaklasowych kotłów, małopolskie powietrze będzie zanieczyszczone jeszcze przez ponad 30 lat.

Realizacja

Do tej pory żadna gmina nie zrealizowała swojego celu ochrony powietrza na lata 2017-2019. Najbliżej jest Wieliczka, która zrealizowała 62 procent planu. Na drugim miejscu są Świątniki Górne, które zrealizowały 54 procent celu. W ponad połowie gmin w Małopolsce zrealizowano mniej niż 15 procent. Z szacowanych 500 000 małopolskich „kopciuchów” zlikwidowano w ciągu ostatnich dwóch lat zaledwie 26 073 sztuki. To wyniki z 2017 i 2018 roku. Na pewno sporo wymian zostało wykonanych także w 2019 roku, jednak takie dane na razie nie są dostępne.

Źródło: Krakowski Alarm Smogowy

Doświadczenie Krakowa

Jak mówi Natalia Matyasik z Krakowskiego Alarmu Smogowego, doświadczenia z krakowskim smogiem pokazały, że likwidacja kotłów na węgiel i drewno może prowadzić do poprawy jakości powietrza. Niestety cały czas obserwowane są wysokie stężenia pyłów w innych małopolskich miejscowościach, co wpływa na jakość powietrza także w samym Krakowie.

Zanieczyszczenie powietrza w „krakowskim obwarzanku” znacząco wpływa na powietrze w Krakowie, który znajduje się w zagłębieniu. Podsumowanie dwóch lat realizacji Programu ochrony powietrza dla małopolski wykazało, że najwięcej kopciuchów wymieniono w Wieliczce -525, Skawinie-465 oraz w Zabierzowie – 312. Tylko w jednej gminie w ciągu dwóch lat nie wymieniono żadnego kotła.

Groźba kar

Jak podaje Krakowski Alarm Smogowy, brak realizacji Programu ochrony powietrza może spotkać się z karami nałożonymi na gminy przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Do października 2019 roku suma kar nałożonych przez małopolski WIOŚ wyniosła 750 tys. zł. Kary mogą być zatem dotkliwe, a w skrajnych przypadkach mogą wynieść do 500 tys. zł dla jednej gminy.

Podsumowanie dwóch lat wykazało, że program ochrony powietrza w małopolsce został zrealizowany tylko w 14%. Co przyniesie podsumowanie 2019? Czy gminy wywiążą się ze swoich zobowiązań nie tylko wobec prawa, ale przede wszystkim wobec klimatu i mieszkańców?

Źródło: KAS

Redakcja GLOBEnergia