W ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” – edycja 2018, rozpatrzono 83 wnioski o dofinansowanie.

Zaakceptowano 48 z nich, natomiast 2 wnioski wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w tym roku na dofinansowania przeznaczył 10 000 000 zł.

Gminy podzielono na trzy kategorie!

Zarząd kierując się przyjętymi zasadami oraz regulaminem udzielania dofinansowania ze środków  WFOŚiGW w Krakowie, w ramach  „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”, ze względu na wielkość puli środków, które przeznaczono na dofinansowania w roku 2018, przyznał dofinansowania w trzech grupach.

W grupie A, do której zaliczają się wnioski z gmin o liczbie mieszkańców nie większej niż 5 000, Zarząd przyznał 1 038 641,00 zł dla 8 Beneficjentów ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Limit środków w formie dotacji dla jednego Beneficjenta w grupie A wynosił 200 000 zł.

W grupie B, do której zaliczają się wnioski z gmin o liczbie mieszkańców od 5 000 do 10 000, Zarząd przyznał 4 780 500,00 zł dla 24 Beneficjentów ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Limit środków w formie dotacji dla jednego Beneficjenta w grupie B wynosił 250 000 zł. Oprócz dotacji Zarząd przyznał pożyczkę w wysokości 148 800,00 zł dla Beneficjanta Gminy Trzciana.

W grupie C, do której zaliczają się wnioski z gmin o liczbie mieszkańców większej niż 10 000, Zarząd przyznał 4 180 859,00 zł dla 17 Beneficjentów ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Limit środków w formie dotacji dla jednego Beneficjenta w grupie C wynosił 300 000 zł. Oprócz dotacji Zarząd przyznał pożyczkę w wysokości 180 000,00 zł dla Beneficjenta Gminy Proszowice.

Dwie gminy czekają na decyzję ws. pożyczek

Dwa wnioski Beneficjentów: Gminy Andrychów oraz Gminy Rabka Zdrój o przyznanie pożyczki ze środków WFOŚiGW w wysokości 900 000,00 zł zostały skierowane do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

Zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska, udzielenie pożyczki w 2018 r., przez Wojewódzki Fundusz, których wartość jednostkowa przekracza kwotę powyżej 293 459,68 zł wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

Na co dotacja z pożyczką?

Zakres kosztów kwalifikowanych (dotacja, dotacja z pożyczką)

1. Demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej.
2. Montaż nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.
3. Montaż nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.
4. Montaż nowej kotłowni na węgiel lub biomasę (dotyczy kotłów bez możliwości montażu dodatkowego rusztu) wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.
5. Podłączenie do geotermii lub miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.
6. Montaż kotła wodnego ogrzewanego elektrycznie, pieca kaflowego  z wkładem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.

Na co można przeznaczyć środki z pożyczki?

1. Demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej.
2. Montaż nowej kotłowni na gaz o minimalnej mocy 40 kW.
3. Montaż nowej kotłowni na olej o minimalnej mocy 40 kW.
4. Montaż nowej kotłowni na węgiel o minimalnej mocy 40 kW.
5. Podłączenie do geotermii lub miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i c.w.u.
6. Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym o minimalnej mocy 40 kW.

* – w przypadku, w którym beneficjentem ostatecznym są osoby fizyczne, łączna moc nowo montowanych źródeł ciepła ujętych w pkt. 1-6 musi wynosić min. 40 kW.

Mieszkasz w Małopolsce?

Sprawdź, czy Twoja gmina otrzymała zakwalifikowała się do programu TUTAJ

Redakcja GLOBEnergia