„Małoskalowe odnawialne źródła energii i mikroinstalacje, kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe” – publikacja opracowana w Instytucie Energetyki Odnawialnej na zlecenie Fundacji im. Heinricha Bölla.              

 

Głównym tematem publikacji jest opis możliwości wykorzystania w budynkach mieszkalnych, obiektach turystycznych, gospodarstwach rolnych oraz małych przedsiębiorstwach mikroinstalacji z odnawialnymi źródłami energii (OZE), w szczególności systemów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz małych elektrowni wiatrowych. Spośród małoskalowych technologii odnawialnych źródeł energii są to technologie o największym potencjale wzrostu  w najbliższych latach.

 

Są to już sprawdzone, ale ciągle nowe, innowacyjne technologie i potrzebna jest odpowiednia wiedza na  ich temat, zarówno po stronie inwestorów i użytkowników jak i instalatorów oraz architektów.

 

Omówione w publikacji technologie wpisują się w nowe trendy w zakresie budowy energooszczędnych, a nawet pasywnych  budynków, jak również w nowe trendy związane z urzeczywistnieniem koncepcji „prosumenta” (obywatela lub przedsiębiorcy będącego konsumentem energii i jej producentem),  rozwojem mikrosieci i inteligentnych sieci energetycznych oraz generacji rozproszonej, w tym mikrogeneracji, jako alternatywy dla obecnego scentralizowanego systemu zapotrzebowania na energię.

 

Poradnik zostanie zaprezentowany przez Instytut podczas pierwszej edycji Szkoły Letniej Fundacji im. Heinricha Bölla: Zielona Energia w Twoim Domu, odbywającej się w dniach 25-26 lipca 2012 r. w Lubiatowie na Pomorzu, w ramach prowadzonego przez IEO warsztatu pt. „Wykorzystanie mikroinstalacji OZE w budynkach domowych i obiektach turystycznych: kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i małych elektrowni wiatrowych”.

 

Kliknij TUTAJ aby pobrać publikację.

 

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej