W miniony piątek odbyło się posiedzenie Sejmu na którym głosowano w sprawie Małego Trójpaku energetycznego. W sumie głosowało 430 posłów. Za nowelizacją prawa opowiedziała się większość – 258 posłów, 5 osób wstrzymało się od głosu.Najistotniejszymi tematami nowelizacji ustawy były kwestie dotyczące gazu – rozdział właścicielski i obrót gazem, sprzedaż przez giełdę i ulgi dla energochłonnego przemysłu.W tematyce odnawialnych źródeł energii „mały trójpak energetyczny” porusza kwestie zielonych certyfikatów i mikroproducentów energii elektrycznej z OZE.

Nie wszystkie poprawki Małego Trójpaku zostały zaakceptowane. Kwestią problematyczną była między innymi sprawa zwolnień prosumentów produkujących energię na własy użytek z obowiązku zakładania działalności gospodarczej i uzyskiwania potrzebnych koncesji. Jednak, jak zapowiedział wiceminister gospodarki, Tomasz Tomczykiewicz prace nad poprawkami będą trwały w czasie gdy Mały Trójpak trafi do Senatu.

Na przyspieszenie prac związanych z Małym i Dużym Trójpakiem największy wpływ miała decyzja Komisji Europejskiej o nałożeniu kar na Polskę za brak regulacji prawnych w sprawie energetyki. 

Źródło: Forbes

Zobacz więcej: