Mikroinstalacja fotowoltaiczna to własne, odnawialne źródło energii, którego moc nie przekracza 50 kWp. Po montażu instalacji fotowoltaicznej przez uprawnioną do tego firmę wykonawczą, należy wysłać do Operatora zgłoszenie wraz z niezbędnymi załącznikami, do 30 dni przed planowanym uruchomieniem instalacji. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, Operator zabuduje urządzenia pomiarowo – rozliczeniowe mierzące energię pobraną z sieci jak i energię oddana do niej – licznik dwukierunkowy.

Czy istnieje możliwość przeprowadzki razem z instalacją?

Jeśli właściciel mikroinstalacji zmienia miejsce zamieszkania i chce ją zabrać ze sobą na nowe lokum, ma prawo to zrobić. Pytanie – czy mu się to opłaca?

Przed przeniesieniem instalacji, konieczny jest jej demontaż przez wykwalifikowaną firmę instalacyjną. Następnie należy ją zainstalować w nowym miejscu. To wiąże się z dodatkowymi kosztami, które inwestor już w przeszłości poniósł decydując się na inwestycję w fotowoltaikę. Warto również pamiętać, że ściągnięcie instalacji z dachu wiąże się z ryzykiem jej uszkodzenia.

W związku z tym, można zaryzykować stwierdzenie, że nie opłaca się przenosić instalacji fotowoltaicznej. Lepiej sprzedać budynek po wyższej cenie z dodatkowym “bonusem” w postaci instalacji.

Jak przenieść instalację do innego budynku?

Jeżeli z jakichś względów, posiadacz instalacji fotowoltaicznej chciałby ją jednak przenieść – ma prawo to zrobić. W takim wypadku musi rozwiązać umowę kompleksową lub wysłać zgłoszenie o aktualizacji danych w zakresie mikroinstalacji i wypisać ją z dotychczasowej lokalizacji.

W nowym miejscu, po montażu instalacji należałoby na nowo wykonać odpowiednie pomiary, na nowo zgłosić mikroinstalację do sieci na odpowiedni punkt poboru energii, czyli na numer licznika zgodny z nowym adresem.

A co z nowym właścicielem budynku?

Nowy właściciel budynku z którego zdjęto instalację, powinien podpisać umowę na swoje dane jako konsument energii. Jeśli nie chce, to wcale nie musi zakładać w to miejsce nowej instalacji fotowoltaicznej. Fakt, że przy budynku został zamontowany licznik dwukierunkowy nie stanowi problemu, gdyż mimo że jest on przypisany do osoby – należy do dystrybutora. Być może taki licznik będzie musiał zostać sparametryzowany wraz z wprowadzonymi ustawieniami jednokierunkowymi. Decyzja zależy jednak od Operatora.

A co z dotacjami?

Problem z przeniesieniem instalacji może nastąpić, jeśli skorzystano już z programu Mój Prąd, gdyż beneficjentów przez trzy lata obowiązuje tzw. okres trwałości. Co więcej, osoba, która przeniosła swoją instalację do nowego budynku, nie będzie mogła skorzystać ani z dotacji w programie Mój Prąd, ani z ulgi termomodernizacyjnej.

Praktyka instalacyjna

Według informacji, które uzyskaliśmy od zaprzyjaźnionej firmy wykonawczej, przenoszenie instalacji fotowoltaicznej przy przeprowadzce do innego budynku praktycznie się nie zdarza.

Redakcja GLOBEnergia