Wielu inwestorów posiadających kocioł stałopalny zastanawia się, czy warto zainwestować w pompę ciepła. Czy konieczny jest demontaż kotła? Czy kocioł stałopalny może współpracować z pompą ciepła? Jak to zrobić? Jakie warunki muszę spełnić?

Żyjąc w XXI wieku oczekujemy od otaczających nas urządzeń zapewnienia łatwości obsługi, wysokiego komfortu oraz niskich kosztów eksploatacji. Odnosi się to również do systemu ogrzewania domu i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Z tej perspektywy patrząc, optymalnym rozwiązaniem jest inwestycja w gruntową lub powietrzną pompę ciepła, których ceny w ostatnim czasie znacząco się obniżyły, co wraz ze zwiększeniem efektywności, czyni je najatrakcyjniejszym obecnie źródłem ciepła. Dla przykładu każdy, kto używał kotła stałopalnego w okresie letnim, wie jak uciążliwe jest rozpalanie paleniska co parę dni wyłącznie w celu zapewnienia ciepłej wody użytkowej.
I tu odpowiedzią jest powietrzna pompa ciepła do c.w.u., która w okresie braku zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, zapewni komfort w omawianym zakresie, przy niskim koszcie przygotowania c.w.u. w wysokości około 1 zł dziennie.
 
W zakresie centralnego ogrzewania możliwe są dwa podejścia:
• Uzupełnienie istniejącej instalacji z kotłem stałopalnym, gazowym bądź olejowym o powietrzną lub gruntową pompę ciepła. W takim przypadku PC nie musi pokrywać w pełni zapotrzebowania na ciepło budynku, gdyż podczas największych mrozów ma wsparcie kotłem stałopalnym. Takie rozwiązanie pozwala obniżyć koszty inwestycyjne.
• Wymiana całej instalacji w celu zapewnienia maksymalnego poziomu komfortu przy zachowaniu minimalnych kosztów użytkowania. Pompa ciepła może również współpracować z kominkiem z płaszczem wodnym.


Czytaj cały artykuł – SALON INWESTORA


Należy pamiętać, że pompy ciepła są obecnie najbardziej ekologicznym narzędziem do ogrzewania CO oraz przygotowania c.w.u. Dlatego też możemy liczyć na atrakcyjne wsparcie finansowe ze strony WFOŚiGW i NFOŚiGW. Przypominam, że cały świat, w tym Polska, walcząc z niską emisją CO2, przygotowuje ciąg ustaw i przepisów, które to po wdrożeniu, znacznie ograniczać będą zakup i montaż urządzeń wydalających gazy cieplarniane oraz emitujące CO2 do atmosfery. Niestety to kotły na paliwa stałe, są największym ich „producentem”.

 
Źródło: GLOBEnergia Plus 9/2015
Krzysztof Mrowiński, firma ECOKomfort
Autoryzowany koncesjoner marki ”SOFATH” – pompy ciepła.