Mamy w Polsce już 1,2 mln prosumentów. Miesięczne przyrosty dramatycznie spadają

Znamy najnowsze liczby dotyczące mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Jak informuje organizacja branżowa PTPIREE, na koniec listopada 2022 r. liczba wszystkich mikroinstalacji OZE przyłączonych do sieci dystrybucyjnej wyniosła 1,204 mln, a ich moc ponad 9,1 GW. Zgodnie z szacunkami, moc mikroinstalacji może osiągnąć wartość ok. 9,26 GW na koniec 2022 roku. To mniej niż szacowano na początku 2022 roku.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Zgodnie z danymi PTPIREE, na koniec listopada 2022 r. do polskich sieci podłączono dokładnie 1 203 985 mikroinstalacji OZE. Liczba mikroinstalacji przyłączonych od początku 2019 r. do końca listopada 2022 r. uległa ponad 22-krotnemu wzrostowi (o 2121 proc.), przy jednoczesnym ponad 26-krotnym wzroście mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach OZE. W 2021 r. operatorzy przyłączyli do swoich sieci ponad 396 tys. nowych mikroinstalacji o łącznej mocy ponad 3 GW. Dla porównania od początku 2022 roku do końca listopada przyłączonych zostało już ponad 350 tys. urządzeń o mocy ponad 3,07 GW - wylicza organizacja. 

Dramatyczny spadek miesięcznych przyłączeń

Przypomnijmy, że barierę miliona przekroczyliśmy w marcu 2022 r. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa informowała, że kolejnym celem jest poziom 2 mln, ale ten - jak się okazuje - nie zostanie osiągnięty tak szybko, jak pierwszy milion. Od wiosny 2022 r. widać znaczący spadek miesięcznych przyłączeń do sieci. W ubiegłym roku na łamach GLOBEnergia.pl informowaliśmy o miesięcznych przyłączeniach na poziomie kilkudziesięciu tysięcy instalacji. W tym roku jest to już kilkanaście tysięcy. W listopadzie 2022 roku przyłączono “zaledwie” trzynaście tysięcy urządzeń. Szczegóły przedstawia poniższa grafika.

Liczba mikroinstalacji przyłączonych przez OSD w poszczególnych miesiącach, Źródło: PTPIREE

Spadki widoczne są też pod względem przyrostów mocy zainstalowanej. Przyłączenie 12 732 mikroinstalacji OZE odpowiada dodaniu tylko 119,9 MW nowych mocy. Jest to praktycznie trzykrotny spadek w porównaniu do grudnia 2021 roku. 

Moc mikroinstalacji przyłączonych przez OSD w poszczególnych miesiącach, Źródło: PTPIREE

Organizacja wyjaśnia, że “tendencja spadkowa może wynikać z dużego poziomu inflacji, wynikających stąd większych kosztów kredytów i wstrzymania lub odroczenia decyzji o zakupie mikroinstalacji”. Na spadek dynamiki miała też wpływ zmiana systemu rozliczeń prosumentów w kwietniu 2022 roku. Wówczas zrezygnowano z korzystnego systemu opustów na rzecz net-billingu, który ma wspierać aktywność prosumentów na rynku energii oraz zachęcać do większej autokonsumpcji (prosument 2.0). 

Wzrasta natomiast średnia moc przyłączanych mikroinstalacji OZE do sieci. W trzecim kwartale 2022 r. średnia moc przyłączonej mikroinstalacji wyniosła 9,65 kW i była o ponad 2,98 kW wyższa niż średnia moc mikroinstalacji przyłączanych do sieci w 2020 r. (6,68 kW).

Średnia moc przyłączonych mikroinstalacji, Źródło: PTPIREE

- Średnia moc przyłaczonej mikroinstalacji w listopadzie 2022 roku wyniosła 9,42 kW. Skokowe wzrosty średniej mocy zainstalowanej mikroinstalacji w czerwcu i wrześniu są efektem wliczenia do mocy zainstalowanej w tych miesiącach wolumenu mocy pochodzącego z rozbudowy istniejących mikroinstalacji, które jako istniejące wliczone zostały do statystyki w momencie powstania rozbudowywanej mikroinstalacji. Wynika to najprawdopodobniej ze zmiany systemu rozliczeń mikroinstalacji od 1 kwietnia 2022 roku, gdzie duża część prosumentów chciała zdążyć z przyłączeniem przed tą datą i przyłączała tylko część paneli PV, a następnie rozbudowywała ilość paneli do docelowej ilości - wyjaśnia organizacja. 

PTPIREE szacuje, że zakładając aktualny trend, na koniec 2022 roku łączna moc mikroinstalacji OZE w Polsce może osiągnąć wartość ok. 9,26 GW. W marcu organizacja szacowała, że pod koniec 2022 r. łączna moc mikroinstalacji może osiągnąć wartość ok. 10 GW.

Źródło: PTPIREE

http://www.ptpiree.pl/energetyka-w-polsce/energetyka-w-liczbach/mikroinstalacje-w-polsce

Zobacz również