Manifestacja w obronie energetyki wiatrowej planowana jest na najbliższy czwartek, 14 kwietnia 2016 w Warszawie.   

 
Manifestacja jest apolityczna i powstała w odpowiedzi na poselski projekt ustawy o inwestycjach w zakresie energetyki wiatrowej, nad którym trwają prace w Sejmie. W ich trakcie nie przeprowadzono jednak realnych konsultacji społecznych, ani nie sporządzono oceny skutków wprowadzenia regulacji. 
 
Tymczasem wejście w życie ustawy w obecnej formie będzie oznaczało koniec energetyki wiatrowej w Polsce. Dalszy rozwój tego sektora, który jest jednym z bardzo istotnych filarów wytwarzania energii odnawialnej, zostanie zablokowany, a wiele z istniejących farm wiatrowych zbankrutuje. 


Uczestnicy protestu o 12:00 ruszą ze skrzyżowania ulic Gagarina i Sieleckiej w Warszawie i przejdą ulicą Belwederską oraz Alejami Ujazdowskimi przed Sejm, gdzie o 13:00 rozpocznie się część oficjalna manifestacji. 


Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych jest nie do przyjęcia w opinii wielu grup społecznych oraz licznych ekspertów sektora energetyki. Kształt zapisów przedstawiony przez autorów ustawy przyniesie ogromne straty dla gospodarki, zrujnuje wiele mniejszych gmin, zabierze źródło dochodu tysiącom rodzin i doprowadzi do likwidacji tysięcy miejsc pracy. 
 
Inicjatorem manifestacji jest Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej. Manifestację wspierają też m.in.:
– Polska Rada Koordynacyjna Odnawialnych Źródeł Energii
– Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
– Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej
– Stowarzyszenie Małej Energetyki Wiatrowej
– Fundacja REO
 
Projekt ustawy całkowicie ignoruje osiągnięcia i korzyści, które niosą ze sobą funkcjonujące farmy wiatrowe. Dlatego uczestnicy manifestacji wyjdą na ulice by wyrazić swój sprzeciw wobec działań władz uderzających w społeczności lokalne i w swobodę działalności gospodarczej. Chcemy uświadomić rządzącym i opinii publicznej wymiar szkód społecznych i gospodarczych, które spowoduje uchwalenie ustawy. Domagamy się też przeprowadzenia realnych konsultacji społecznych z udziałem m.in. przedstawicieli branży energetyki wiatrowej oraz gmin.