Mapa drogowa dla energetyki w zakresie energetyki wiatrowej

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

121 mapaDlaEnW

 

 

Z opublikowanej przez Komisję Europejską Mapy drogowej dla energetyki (Energy Roadmap) na rok 2050 wynika, że energetyka wiatrowa będzie wytwarzać więcej energii elektrycznej, niż jakakolwiek inna technologia.

 

Mapa zawiera pięć scenariuszy, które mają uczynić sektor energetyczny bezpiecznym, konkurencyjnym i niskoemisyjnym. Do roku 2050 Europa musi zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 80%. Aby to osiągnąć, produkcja energii będzie musiała się charakteryzować niemal całkowitym brakiem emisji dwutlenku węgla.

 

Przedstawione scenariusze są podstawą do rozmów państw członkowskich na temat emisji gazów cieplarnianych. Dopiero na podstawie rozmów mają powstać konkretne wytyczne. Z powodów czysto ekonomicznych cele i ostateczny udział OZE w 2050 roku mogą się jednak radykalnie zmienić na korzyść zielonej energii. Dla Mapy przyjęto, że energia ze źródeł odnawialnych jest i będzie nadal droższa, niż paliwa kopalne oraz energia jądrowa. Ale to przy nieprawdopodobnych wręcz założeniach, że nastąpi obniżka ceny ropy z ponad 100$ za baryłkę w dniu dzisiejszym do 70 dolarów za baryłkę w roku 2050, a także, że będą malały koszty energetyki jądrowej.

 

W 2050 roku energia ma pochodzić ze źródeł odnawialnych, jądrowych oraz instalacji wykorzystujących paliwa kopalne wyposażone w instalacje do przechwytywania i przechowywania węgla (CCS). Tak duże zmniejszenie emisji dwutlenku węgla ma być też możliwe dzięki działaniom na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Warto zauważyć, że wszystkie pięć scenariuszy odejścia od użycia węgla przedstawione w Mapie drogowej, a także scenariusz kontynuowania obecnej polityki energetycznej państw UE, pokazują, że energetyka wiatrowa będzie dominująca (od 32% do 49% udziału w całkowitym bilansie energetycznym) – niezależnie od mało realnego, wręcz absurdalnego założenia, że koszty wyprodukowania energii w konwencjonalnych źródłach i atomie będą malały. Wysokie wykorzystanie OZE oznaczałoby konieczność budowy do 2050 roku mocy wytwórczych w OZE dwukrotnie większych niż obecnie działające w całej UE. Scenariusz OZE zakłada budowę ok. 215 GW mocy elektrowni odnawialnych do 2050 roku. Inwestycje w moce wytwórcze w tym scenariuszu szacowane są na 3,2 bln euro do 2050 roku.(…)

 

 

Kinga Kalandyk
GLOBEnergia

Czytaj całość w GlobEnergia 1/2012