RESTOR Hydro (Renewable Energy Sources Transforming Our Regions) to europejski projekt mający na celu zwiększenie produkcji energii z mikro i małych elektrowni wodnych poprzez identyfikację i przywrócenie odpowiednich miejsc historycznych, młynów i elektrowni wodnych, które są obecnie nieczynne.

Potencjał małych i mikro elektrowni wodnych jest niewykorzystany, a warunki do produkcji energii w takich instalacjach jest bardzo duży. W Europie mamy tysiące zabytkowych młynów, jazy, nieczynne koła wodne i inne budowle na rzekach.
Taki „Repowering” prowadzi do zwiększenia produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, zwiększa niezależność i zapewnia bezpieczeństwo dostaw energii. Oprócz tego, tworzenie lokalnych źródeł energii ma pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę, jest źródłem dochodu i generuje miejsca pracy.
Projekt RESTOR Hydro identyfikuje najbardziej odpowiednie miejsca nadające się do remontu i stymuluje inwestycje poprzez modele regionalnych spółdzielni.
RESTOR Hydro ma na celu ocenę stanu małych elektrowni wodnych i ocenę potencjału remontowego w całej Unii Europejskiej. Konkretne programy będą realizowane w Belgii, Francji, Grecji, we Włoszech, na Litwie, w Polsce, na Słowacji i w Szwecji.
Mapa będąca częścią projektu zawiera ponad 6 tys. potencjalnych lokalizacji MEW w Polsce wraz z ich charakterystyką (szacunkowy przepływ i wysokość spadu, moc potencjalnej instalacji, odległość od sieci, stan techniczny oraz informacje o obszarach chronionych). Wskazane w bazie potencjalne lokalizacje MEW to istniejące obiekty piętrzące i lokalizacje dawnych młynów wodnych.


 
Źródło: www.restor-hydro.eu