W ostatnich dniach Urząd Regulacji Energetyki (URE) zaktualizował mapę rozmieszczenia odnawialnych źródeł energii. Ta interaktywna platforma umożliwia dokładną analizę mocy zainstalowanych w poszczególnych technologiach na poziomie: kraju, województwa oraz powiatu.

Satysfakcjonująca okazuje się klasyfikacja technologii wytwarzania (zarówno pod kątem mocy jak i wykorzystywanego paliwa). Przykładowo wytwarzanie energii z biogazu, zostało podzielone na biogaz pochodzenia: rolniczego, z oczyszczalni ścieków, składowiskowego czy też mieszanego. Natomiast elektrownie wodne sklasyfikowano pod kątem mocy zainstalowanej. Przyjrzyjmy się zmianom, które zaszły w mocach wytwórczych polskiego OZE na przestrzeni kwartału wrzesień-grudzień 2015. 

Trzy miesiące dzielące kolejne raporty URE, przyniosły 7% wzrost sumarycznej mocy zainstalowanej w wszystkich technologiach OZE (6518,4 MW -> 6970 MW). Teoretyzując, gdyby ta dynamika rozwoju utrzymała się, to w roku 2020 moc zainstalowana osiągnęłaby poziom 26-30 GW. Tym samym zakładając 25% współczynnik wykorzystania mocy znamionowej produkcja energii elektrycznej z OZE wyniosłaby 54-65TWh, co stanowiłby około 43% energii elektrycznej zużytej w Polsce w roku 2014. Należy mieć tutaj jednak na uwadze, iż potencjał rozwoju niektórych źródeł jest już znacznie ograniczony (współspalanie biomasy) lub też może zostać ograniczony – ustawy ”antywiatrakowe”. 
 
Wracając do nowych mocy wytwórczych. Nie jest wielkim zaskoczeniem, iż największy przyrost zaobserwowano w wypadku generacji wiatrowej. Na obszarze Polski pojawiło się 26 nowych instalacji o łącznej mocy 328 MW. Wzrost o 7,16%. Najwięcej nowych turbin wiatrowych zainstalowano w województwach: Zachodniopomorskim (121,5 MW), Kujawsko-Pomorskim (70,3 MW) oraz Wielkopolskim (49,6 MW). Sytuacja ta nie powinna dziwić, ponieważ te rejony charakteryzują się jednymi z najlepszych warunków wietrzności pod rozwój energetyki wiatrowej.
   
Podobnym przyrostem procentowym charakteryzuje się rozwój nowych mocy wytwórczych bazujących na biomasie oraz biogazie. W województwie Kujawsko-Pomorskim powstały dwie nowe jednostki o mocach: 88,8 MW oraz 0,6 MW wykorzystujących odpowiednio jako paliwo biomasę mieszaną oraz odpady z przetwórstwa drewna. W pozostałych województwach nie zaobserwowano wzrostu mocy zainstalowanych w elektrowniach na biomasę, a moc całkowita w skali kraju wynosi obecnie 1122 MW.  W systemie energetycznym pojawiło się 11 nowych elektrowni biogazowych, a wszystkie jednostki tego typu osiągnęły moc zainstalowaną równą 212,5 MW. Średnia biogazownia w Polsce ma moc 0,76 MW a ich największa koncentracja występuje obecnie w województwie Śląskim – 33 elektrownie oraz o jedną mniej w Mazowieckim. 
 
By nie kończyć tego wpisu ponurym pytaniem, pozwólmy na pierwszy plan przebić się Słońcu. Fotowoltaika, według wielu raportów to najbardziej akceptowalne i rozpoznawalne przez społeczeństwo źródło czystej energii elektrycznej. Fenomen tej technologii nie kryje się wyłącznie w pięknie bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną ale przede wszystkim w jej dostępności dla konsumentów energii – którzy stają się powoli prosumentami. Nie dziwi więc sytuacja, że w przeciągu ostatnich ostatniego kwartału roku 2015, łączna moc zainstalowana w instalacjach PV wzrosła o blisko 28% do 71MW. Powstały 43 nowe instalacje a ich średnia moc znamionowa wyniosła 0,46 MW. Niekwestionowanym liderem pod kątem rozwoju fotowoltaiki pozostaje województwo Lubelskie. 
 

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Regulacji Energetyki, GLOBEnergia Plus 3/2016

Opracowanie: Jakub Jurasz, AGH w Krakowie

POBIERZ DARMOWĄ APLIKACJĘ MOBILNĄ GLOBEnergia Plus i czytaj całe opracowanie już dziś!

 

appstore        google play