Projekt HRE4 ma już 8 miesięcy i aktualnie jest dostępny online w postaci pierwszej wersji Atlasów Termalnych dla 14 państw UE, będących krajami o największym zużyciu ciepła.

Metodologia Heat Roadmap Europe powstawała w sposób stopniowy, pozwalając na lepsze zrozumienie oraz bardziej dokładne określenie ilościowe europejskiego sektora grzewczo- chłodniczego. Kwestią kluczową projektu jest połączenie mapowania z modelowaniem w celu rozpoznania nie tylko wyników wydajności energetycznej systemów, ale także wymiaru przestrzennego systemów.

W celu opracowania Heat Roadmap Europe 4 w pierwszej kolejności utworzono scenariusz referencyjny, a następnie krok po kroku opracowywano alternatywne przyszłe scenariusze, uwzględniające różnorodne poziomy wydajności energetycznej oraz odnawialności. W celu stworzenia holistycznych i zintegrowanych analiz, połączono ekspertyzy dotyczące różnych sektorów w 4 modelach, aby dokładnie zrozumieć i oszacować wpływ wydajności energetycznej w 14 państwach członkowskich Unii Europejskiej.

HRE4 prezentuje systemy grzewcze i energetyczne, co daje możliwość opracowania nowej polityki dotyczącej sektora grzewczego na poziomach: lokalnym, krajowym oraz europejskim w celu zapewnienia wydajnych, zrównoważonych i opłacalnych rozwiązań grzewczych i chłodniczych.

Biorąc pod uwagę 14 państw europejskich o największym zapotrzebowaniu na ciepło, projekt HRE4 pokrywa 85-90 % zapotrzebowania na ogrzewanie i chłodzenie w całej Europie, co daje bardzo trafne wyniki na poziomie europejskim.

Pierwsze rezultaty projektu można pobrać w formacie PDF z  „map zasobów” („Resources Map”) ze strony link tutaj , klikając na interesujące nas państwo.

Ostateczne interaktywne wersje, uwzględniające zapotrzebowanie na ciepło i chłód w wysokiej rozdzielczości, źródła i dostępność dodatkowego ciepła, potencjał cieplny odnawialnych źródeł energii, jak również potencjalne lokalne systemy grzewcze, będą gotowe i dostępne pod koniec 2016 roku.

źródło: EHPA