Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach zawodowych

Marcowa generacja energii elektrycznej w 2021 r osiągnęła poziom 14 080 GWh, co oznacza wzrost o 8,59 proc. w porównaniu do roku 2020 r. (12 967 GWh), naznaczonego pandemią COVID-19. Elektrownie zawodowe wyprodukowały 12 492 GWh energii, czyli o 17,19 proc. więcej niż ub. r. (10 659 GWh). Największe przyrosty odnotowano w przypadku produkcji w elektrowniach cieplnych opartych węgiel kamienny – w marcu wygenerowały 7955 GWh energii, czyli o 22,18 proc. więcej, niż w 2020 r. (6511 GWh). Elektrownie zawodowe wykorzystujące węgiel brunatny wyprodukowały 3258 GWh, co stanowi wzrost o 21,31 proc. r/r/.  Wzrosła także produkcja energii w elektrowniach zawodowych wodnych o 11,5 proc. r/r, która wyniosła 298 GW. Odnotowano 17,94 – procentowy spadek produkcji energii w elektrowniach gazowych, której wolumen wyniósł 981 GWh.

Elektrownie OZE

Według danych PSE, marcowa produkcja energii w elektrowniach OZE, innych niż wiatrowe i wodne, wyniosła 315 GWh. Oznacza to wzrost o 581,50 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r., w którym to wyprodukowano 46 GWh. Taki wzrost jest spowodowany znacznym przyrostem mocy zainstalowanej w energetyce słonecznej w ciągu ostatniego roku. W marcu br. odnotowywane były rekordy produkcji energii w fotowoltaice. Zwiększył się także wolumen produkcji w okresie od stycznia do marca, który w 2020 r. osiągnął poziom 139 GWh, w 2021 r. – 548 GWh, co stanowi wzrost o 295,04 GWh.

Spadła produkcja energii w elektrowniach wiatrowych o 5,56 proc. w porównaniu do okresu analogicznego w 2020 r. – wyniosła 1273 GWh, w marcu ub. r. – 1348 GW.

Przypomnijmy, że według danych Agencji Rynku Energii, moce wytwórcze w Polsce osiągnęły już poziom ponad 52 GW (według stanu na koniec lutego 2021 r.). Elektrownie zawodowe stanowią dokładnie 37 798,3 GW mocy, natomiast instalacje OZE – 12 825,4 GW. OZE odgrywają coraz większe znaczenie w polskim miksie energetycznym.

Saldo wymiany granicznej i zużycie energii elektrycznej

W marcu 2021 r. saldo wymiany granicznej wyniosło 1144 GWh, co stanowi spadek o 3,92 proc. w porównaniu do marca 2020 r. Oznacza to, że Polska importowała mniej energii elektrycznej zza granicy.

Zwiększyło się także krajowe zużycie energii elektrycznej r/r. – z poziomu 14 158 GWh energii w marcu 2020 r. do poziomu 15 224 GWh energii w marcu 2021 r. (wzrost o 7,53 proc.). Oznacza to odbicie gospodarcze po dramatycznym dla polskiej gospodarki 2020 roku.

Źródło: PSE

Redakcja GLOBEnergia