Przewodniczącym – Marek Suski

Marek Suski to polski polityk, współzałożyciel partii Prawo i Sprawiedliwość. 19 grudnia 2017 roku premier Mateusz Morawiecki powołał go na szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów. W KRPM został urzędnikiem w randze sekretarza stanu.

Dzisiaj, w czwartek 14listopada Marek Suski został wybrany jednogłośnie na Przewodniczącego Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – posłowie wybrani

Oprócz przewodniczącego, którym został Marek Suski, Komisja wybrała też pięciu wiceprzewodniczących. Zostali nimi: Maciej Małecki, Ewa Malik z PiS, Mieczysław Kasprzak z PSL, Tomasz Nowak z KO oraz Robert Winnicki z Konfederacji.

Marek Suski, nowy przewodniczący Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa, źródło: Sejm RP

Jak podaje PAP, Suski otrzymał 30 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Komisja wybrała też bez głosów sprzeciwu wiceprzewodniczących. W komisji w rozpoczynającej się kadencji Sejmu – zasiada 32 posłów: 18 z PiS, trzech z klubu PSL-Kukiz’15, siedmioro z klubu KO, troje z Lewicy i jeden z Konfederacji.

Redakcja GLOBEnergia