Spadek w mocach zainstalowanych rokrocznie jest widoczny od około 8 lat. Nie oznacza to jednak, że instalacje fotowoltaiczne nie powstają.

SolarPower Europe przeanalizowało oprócz przyrostów mocy rok do roku, również charakterystykę przyrostów nowych mocy w poszczególnych kwartałach i miesiącach.

Jak wynika z informacji podanych przez to europejskie stowarzyszenie, w przeciągu kilku ostatnich lat, najwięcej instalacji fotowoltaicznych powstaje w pierwszych kwartałach kolejnych lat. Tak było w 2014, 2015 jak i w 2016 roku.

Warto jednak nadmienić, że moc instalacji fotowoltaicznych przyłączona do sieci w pierwszym kwartale 2016 roku była znacznie niższa niż moc instalacji przyłączonych do sieci w pierwszym kwartale 2015 roku.

Odwrotna tendencja dotyczy drugich kwartałów kolejnych lat – w miesiącach kwietniu, maju i czerwcu instalacji fotowoltaicznych powstaje najmniej.

Ciekawą charakterystyką cechuje się rozkład mocy przyłączanych instalacji fotowoltaicznych w ujęciu miesięcznym. Przeanalizowano między innymi sytuację we Francji, w Niemczech i w Wielkiej Brytanii, czyli w krajach gdzie fotowoltaika rozwija się najdynamiczniej.

W Wielkiej Brytanii, zdecydowanie najobfitszym w instalacje fotowoltaiczne miesiącem w skali całego roku, zarówno biorąc pod uwagę rok 2015 jak i rok 2016 był miesiąc marzec. Właśnie w marcu zainstalowano ponad 2200 MW nowych mocy w 2015 roku i ponad 1100 MW nowych mocy w 2016 roku, podczas gdy w innych miesiącach do sieci podłączano zaledwie kilkadziesiąt, lub kilkaset megawatów.

W przypadku Niemiec, zdecydowanie najlepszym miesiącem pod względem nowo przyłączonych mocy w instalacjach fotowoltaicznych w 2016 roku był grudzień, a w 2015 roku sierpień.

We Francji, w 2014 i w 2014 roku, najwięcej instalacji przyłączano do sieci w trzecich kwartałach, czyli inaczej niż ogólna tendencja w Europie, ale już w 2016 roku, moc instalacji fotowoltaicznych przyłączanych w każdym kolejnym kwartale była coraz niższa.

We Włoszech, w ubiegłym roku, miesiącem, w którym powstało najwięcej systemów PV był maj.

W skali globalnej, w ostatnim roku, dwoma najmocniejszymi kwartałami pod względem systemów PV był kwartał drugi i kwartał czwarty.

Źródło: SolarPower Europe

Redakcja GLOBEnergia