Masz fotowoltaikę i ogrzewanie elektryczne? Nie dostaniesz dodatku do ogrzewania elektrycznego!

Rząd opublikował projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku. Ustawa oprócz puli 2000 kilowatogodzin tańszego prądu dla wszystkich odbiorców energii zakłada również wprowadzenie jednorazowego wsparcia w postaci dodatku elektrycznego. Czy dodatek elektryczny do ogrzewania przysługuje również posiadaczom fotowoltaiki?

Zdjęcie autora: Jakub Król
Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

Podziel się

Zgodnie z zapisami ustawy wprowadzającej tzw. Tarczę Solidarnościową, dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania (pompy ciepła, kotły elektryczne) wprowadzony zostanie jednorazowy dodatek elektryczny. Więcej na temat Tarczy Solidarnościowej można przeczytać tutaj: 3000 kWh tańszego prądu zamiast 2000 kWh – dla kogo? Jak wygląda dodatek do ogrzewania elektrycznego?

Jednorazowy dodatek do ogrzewania elektrycznego

Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł. W przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej ponad 5000 kWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł. Warunkiem otrzymania dodatku będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). O dodatek elektryczny będzie można ubiegać się w gminie odpowiedniej dla miejsca zamieszkania. Według KPRM, dodatek będzie dotyczył ok. 800 tys. gospodarstw domowych. Koszt dodatku dla budżetu państwa wyniesie 1 mld zł. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.

Dodatek do ogrzewania nie dla prosumentów?

Już 22 września pisaliśmy na łamach portalu GLOBENERGIA, że według nieoficjalnych ustaleń, dodatki nie będą przysługiwać właścicielom mikroinstalacji fotowoltaicznych: Dodatki dla ogrzewających domy energią elektryczną nie dla prosumentów? Teraz możemy zweryfikować nasze poprzednie ustalenia z zapisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku (druk nr 2630).

Fotowoltaika i dodatek do ogrzewania elektrycznego

W wyżej wymienionej ustawie możemy przeczytać, że dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Właścicieli instalacji fotowoltaicznych powinien szczególnie zainteresować zainteresować art. 26. ust. 2. ustawy (druk nr 2630).

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Art. 26. ust. 2. ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (druk nr 2630).

Art. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii określa zasady rozliczania mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW. Artykuł ten dotyczy zarówno instalacji rozliczanych w net-meteringu (instalacje zgłoszenie do OSD do 31 marca 2022) i instalacji rozliczanych w net-billingu (instalacje zgłoszone do sieci po 1 kwietnia 2022 r.). 

Część prosumentów nie otrzyma żadnego wsparcia

Wielu prosumentów otrzymało już wsparcie ze środków publicznych i skorzystało już dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach programów Mój Prąd czy programu Czyste Powietrze. Jednakże część prosumentów nie otrzymała żadnego wsparcia ze środków publicznych. Mowa tutaj o właścicielach mikroinstalacji fotowoltaicznych, którzy “nie załapali się” na dofinansowanie w programie Mój Prąd 3.0 i nie obejmuje ich dofinansowanie w programie Mój Prąd 4.0, ze względu na rozliczanie w ramach net-billingu.

O ile można zrozumieć brak dodatku do ogrzewania dla prosumentów, którzy korzystali z dofinansowania w ramach programu Mój Prąd lub Czyste Powietrze, to całkowite wykluczenie prosumentów z tej formy wsparcia  może być dla wielu z nich niezrozumiałe. Jak wiemy nie wszyscy prosumenci skorzystali z wymienionych programów dotacyjnych. Ponadto, należy mieć na uwadze, że w części gospodarstw domowych fotowoltaika pokrywa jedynie ułamek całego zużycia energii elektrycznej.

Źródło: www.sejm.gov.pl, orka.sejm.gov.pl, isap.sejm.gov.pl, www.gov.pl

Zobacz również