Kampania informacyjna Grupy PGE adresowana jest do właścicieli gruntów, którzy są zainteresowani wynajęciem ich pod instalację fotowoltaiczną. Kampania zakłada emisję spotów telewizyjnych, a oprócz tego została uruchomiona specjalna infolinia.

PGE neutralne do 2050 roku

Celem koncernu jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Plan ma zostać zrealizowany dzięki inwestycjom w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Do realizacji przyczyni się również budowa 3 GW instalacji fotowoltaicznych, które mają powstać w ciągu dekady. Do tej pory Grupa zabezpieczyła ponad 2000 ha gruntów, na których będzie można zbudować farmy słoneczne o mocy przeszło 1250 MW i wciąż szuka nowych gruntów pod dzierżawę.

Wydzierżawione grunty

Jak podaje PGE, umowy dzierżawy podpisano już z ponad stu podmiotami. Są to zarówno prywatni właściciele, jak i jednostki samorządu terytorialnego. PGE Energia Odnawialna, jako spółka odpowiedzialna za realizację Programu PV, nawiązała również współpracę z wieloma instytucjami i przedsiębiorcami, w tym z dużymi firmami, takimi jak Grupa Azoty i PKP.

Ostatnio wydzierżawione przez PGE grunty znajdują się między innymi w województwie podkarpackim – ponad 100 ha, w województwie lubelskim ponad 150 ha gruntów, a także 320 ha w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w województwie lubuskim.

Poszukiwane grunty pod nowe instalacje!

Grupa PGE planuje inwestycje zarówno w duże, wielohektarowe inwestycje o mocy przekraczającej 100 MW jak i małe, jednomegawatowe projekty takie jak: PV Bliskowice, PV Lesko, PV Lutol1 i PV Lutol2, które zostały uruchomione przez PGE Energia Odnawialna w tym roku. Grunty pod nowe instalacje wciąż są poszukiwane.

Nieustannie poszukujemy terenów nadających się pod budowę elektrowni fotowoltaicznych. Interesują nas niezacienione, płaskie działki o dużych powierzchniach położone na gruntach czwartej, piątej i szóstej klasy, z dostępem do drogi, zlokalizowane w pobliżu stacji transformatorowej lub linii elektroenergetycznej – powiedział Grzegorz Mośka, dyrektor Departamentu Inwestycji OZE PGE EO

Infolinia uruchomiona!

W związku z rosnącym zainteresowaniem wśród potencjalnych dzierżawców, Grupa uruchomiła specjalną infolinię, która działa pod numerem 22 340 82 01. Dzwoniąc, można uzyskać informacje o Programie PV Grupy PGE, o warunkach dzierżawy oraz zgłosić chęć udostępnienia posiadanego gruntu pod instalację słoneczną.

Dodatkowo na stronie internetowej PGE Energia Odnawialna została uruchomiona zakładka zawierającą formularz, poprzez który każda osoba może samodzielnie zgłosić zainteresowanie wydzierżawieniem swoich działek pod budowę elektrowni fotowoltaicznych.

W telewizji rozpoczęła się również emisja spotów telewizyjnych adresowanych do właścicieli gruntów zainteresowanych współpracą przy realizacji inwestycji słonecznych.

Źródło: PGE

 

Redakcja GLOBEnergia