Masz problem z opłaceniem rachunków za energię lub gaz? Zobacz, co możesz zrobić!

Dostęp do energii elektrycznej jest obecnie podstawowym dobrem XXI wieku. Brak możliwości opłaty rachunków za energię lub gaz może dotknąć każdego z nas. W dobie kryzysu rośnie wskaźnik ubóstwa energetycznego. Co zrobić, by uniknąć odcięcia dostaw energii lub gazu, gdy nie płacimy rachunków? Oto kilka porad.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Urząd Regulacji Energetyki (URE) informuje, że brak możliwości opłaty za rachunki dotyka głównie gospodarstwa domowe. W 2021 r. doszło do 265 tys. przypadków wstrzymania dostaw gazu i energii. Powodem wstrzymania dostaw były brak terminowych płatności.

Brak terminowej płatności za pobraną energię elektryczną

W ubiegłym roku wstrzymano dostawy energii elektrycznej blisko 200 tys. odbiorcom. Blisko 78 proc. przypadków dotyczyło odbiorców w gospodarstwach domowych. Przyczyną prawie wszystkich tych zdarzeń (98,5 proc. ogółem, a 98,3 proc. w grupie gospodarstw domowych) był brak terminowej płatności za pobraną energię elektryczną.

Kiedy są wstrzymywane dostawy energii lub gazu?

- jeśli przedsiębiorstwo podczas przeprowadzonej kontroli stwierdziło, że odbiorca nielegalnie pobiera paliwa lub energię;
- gdy instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska (wtedy wstrzymanie dostaw jest obligatoryjne);
- jeśli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, a opóźnienie wyniesie co najmniej 30 dni od terminu opłaty.

Negocjuj z dostawcą energii

Gdy wiemy, że nie będziemy w stanie zapłacić rachunków za energię lub gaz, warto skontaktować się przedsiębiorstwem energetycznym. Wiele firm posiada specjalną politykę postępowania w takich sytuacjach. Może wówczas firma rozłożyć rachunek na raty lub po prostu odroczyć termin zapłaty.

URE informuje, że najczęściej spotykane formy pomocy przedsiębiorstw energetycznych to instalacja liczników przedpłatowych, rozłożenie należności na raty, przesunięcie terminów płatności, nie naliczanie lub umorzenie odsetek, odstąpienie od windykacji (szczególna sytuacja osobista).

Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw drogą pisemną. W dokumencie powinny być wskazane alternatywne rozwiązania problemu. Będą to m.in.: przedstawienie możliwości i źródeł wsparcia, które mają na celu uniknięcie wstrzymania dostaw energii elektrycznej, systemy przedpłat, systemy audytów energetycznych, usługi doradztwa w zakresie energii elektrycznej, alternatywne plany płatności, doradztwo w zakresie zarządzania długiem.

Odbiorca powinien wówczas złożyć do firmy energetycznej wniosek w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wstrzymania dostaw.

Reklamuj

Odbiorca może w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze wstrzymania dostaw złożyć reklamację dotyczącą dostarczania paliw gazowych lub energii. Do czasu rozpatrzenia reklamacji, dostaw gazu lub energii nie wstrzymuje się.

Skorzystaj z pomocy Koordynatora ds. Negocjacji przy Prezesie URE

Jeżeli reklamacja nie zostanie uwzględniona, odbiorca może wystąpić do Koordynatora ds. Negocjacji przy Prezesie URE, z wnioskiem o rozwiązanie sporu. Tutaj także dostawy energii lub gazu nie powinny być przerwane do czasu rozwiązania problemu. Ważne jest też, aby przedsiębiorstwo wyraziło zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym.

Gdy dostawy zostały przerwane

Jeżeli przedsiębiorstwo wstrzymało dostawy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, odbiorca może złożyć do firmy reklamację na wstrzymanie dostarczania paliw gazowych lub energii. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo jest obowiązane wznowić dostarczanie gazu lub energii w terminie trzech dni od dnia otrzymania reklamacji i kontynuować dostarczanie paliw gazowych lub energii do czasu jej rozpatrzenia – informuje URE.

Jeżeli reklamacja nie została pozytywnie rozpatrzona, odbiorca może wystąpić do właściwego miejscowo oddziału terenowego URE o rozpatrzenie sporu dotyczącego nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii.

Źródło: URE

Zobacz również