W zakresie materiału konstrukcji wsporczej odstępne są trzy rozwiązania

  1. Konstrukcje wykonane w pełni z metali nierdzewnych jak stal nierdzewna i aluminium
  2. Konstrukcje wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo i aluminium oraz połączeń z stali nierdzewnej
  3. Konstrukcja wykonana w całości ze stali ocynkowanej ogniowo.

Obecnie, najtańszą konstrukcją na rynku jest konstrukcja wykonana w całości ze stali ocynkowanej.

Konstrukcja mieszana jest o ok. 7-10% droższa. Konstrukcja w pełni aluminiowa jest ok. 30 – 35% droższa od konstrukcji ze stali ocynkowanej.

Ze względów użytkowych konstrukcje w całości wykonane ze stali ocynkowanej są niekorzystne i także rzadko stosowane. Wynika to z faktu niekorzystnego rozkładu naprężeń pod modułami, których ramki są aluminiowe, co w konsekwencji może prowadzić do mikropęknięć w ogniwach.

Wysoka cena konstrukcji aluminiowych sprawia, że są one rzadko stosowane w instalacjach naziemnych. Najbardziej rozpowszechnione wśród konstrukcji naziemnych są rozwiązania mieszane, w których główne elementy nośne wykonane są ze stali ocynkowanej a pod modułami znajdują się poprzeczki aluminiowe. Takie rozwiązanie pozwala na zoptymalizowanie kosztów przy zachowaniu korzystnych walorów użytkowych. W przypadku instalacji dachowych z uwagi na ograniczenia w wadze instalacji jak również z uwagi na utrudnienia w dostępnie do konstrukcji po montażu zazwyczaj stosuje się jedynie konstrukcje ze stali nierdzewnej i aluminium.

W przypadku instalacji naziemnych i na dachach płaskich kluczowe znaczenie ma orientacja modułów na konstrukcji. Pojedyncze rzędy w większym lub mniejszym stopniu będą zacieniać się wzajemnie. Zacienienie będzie powodował zalegający śnieg, niewykoszona na czas trawa czy inne obiekty znajdujące się w pobliżu instalacji.  W instalacjach naziemnych i na dachach płaskich korzystniejsze jest poziome ustawienie modułów z krzemu krystalicznego. Moduły fotowoltaiczne w polskich warunkach klimatycznych, będą okresowo zacienienie przez śnieg. W przypadku ustawienia klasycznych modułów z krzemu krystalicznego pionowo instalacja nie będzie produkować żadnej energii do czasu całkowitego stopienia się śniegu co jest nieefektywne energetycznie. Z kolei przy układzie poziomym instalacja będzie sukcesywnie rozpoczynać pracę wraz z topieniem się śniegu i jego przesuwaniem w dół modułów.