Na początku lipca informowaliśmy o tym, że program Czyste Powietrze przechodzi istotną modernizację. Od lipca, do programu zostały zaproszone giny. Efekt zaproszenia wydaje się być bardzo szybki!

11 lipca 2019 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyła się wspólna konferencja prasowa Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka oraz Prezesa WFOŚiGW w Warszawie Anny Król dotycząca podpisania porozumień z gminami, które chcą współpracować przy realizacji Programu Czyste Powietrze.

Kilkadziesiąt gmin z województwa mazowieckiego podpisało porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska dotyczące współpracy przy realizacji Programu Czyste Powietrze.

– Dzięki uruchomieniu pilotażu z udziałem gmin otwieramy kolejny kanał dystrybucji. Przyspieszy to znacznie prace, a także pozwoli oszacować koszty obsługi programu po stronie samorządów”- powiedział Minister Środowiska Henryk Kowalczyk.

Zgodnie z zapisami porozumienia, gminy będą zaangażowane w obsługę wnioskodawców Programu Czyste Powietrze poprzez włączenie się w proces ich przyjmowania i weryfikacji. Zdaniem Ministra Kowalczyka, to istotne ułatwienie dla beneficjentów, którzy nie będą musieli jechać do Warszawy czy Wydziału Zamiejscowego Funduszu żeby np. złożyć wniosek czy jego korektę. Teraz będzie można tego dokonać w urzędzie gminy.

– To duże ułatwienie dla beneficjentów oraz dobra prognoza na przyszłość- powiedziała Anna Król, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie .

Specjalni wydelegowani przez samorządy pracownicy mają pomagać wnioskodawcom Programu w wypełnieniu stosownych dokumentów, dzięki którym będą mogli otrzymać pomoc finansową. Będą oni też sprawdzali wnioski i nanosili odpowiednie korekty. Następnie wniosek trafi do WFOŚiGW w Warszawie.

Lista Gmin otwarta!

Lista gmin, które chcą współpracować przy Programie Czyste Powietrze jest otwarta. Samorządy mogą nadal zgłaszać się do Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu podjęcia współpracy przy realizacji Programu.

Celem Programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza. W ramach Programu można otrzymać dotację i pożyczki na termomodernizację domów połączoną z wymianą źródeł ciepła ze starych na nowe, spełniające najwyższe normy.

Do tej pory na Mazowszu złożono 7,5 tys. wniosków o pomoc finansową i wydano 3 tys. pozytywnych decyzji dotyczących dofinansowania inwestycji w ramach Programu Czyste Powietrze.

Źródło: WFOŚiGW w Warszawie

Redakcja GLOBEnergia