Dyrektor zarządzający ds. bankowości globalnej i inwestycji mBanku mówił, że postęp technologiczny, w szczególności wzrost efektywności i spadek cen turbin wiatrowych, a także wyraźne spadki cen paneli fotowoltaicznych, znacząco poprawiły parametry finansowe projektów z sektora OZE.

W świetle aktualnych cen energii inwestycje realizowane w systemie aukcyjnym wymagają mniejszego wsparcia niż poprzednio. Gwarancja stałej ceny przez 15 lat jest tu kluczowa – dodaje.

Pół miliarda złotych na OZE!

Początkowo na działania z obszaru OZE bank przeznaczy około pół miliarda złotych. Przyjęta polityka zakłada wsparcie dla energii wiatrowej (o mocy powyżej 20 MW) oraz PV (o mocy powyżej 5 MW) działających w ramach aukcyjnego systemu wsparcia.

Pierwszeństwo będą miały projekty, których właściciele i operatorzy posiadają doświadczenia w sektorze energetyki odnawialnej.

mBank w ubiegłym roku sfinansował projekt PV (kredyt na 10 farm fotowoltaicznych) w systemie aukcyjnym. A w latach 2010-2015 wsparł sześć inwestycji z obszaru energetyki wiatrowej, o łącznej mocy ok. 335,4 MW.

Ponadto część projektów chce realizować we współpracy z Commerzbankiem (głównym akcjonariuszem mBanku), który posiada duże doświadczenie w tym zakresie w Europie.

Źródło: mBank

mBank na rzecz środowiska

Dbanie o środowisko naturalne jest jednym z istotnych aspektów przyjętej w 2015 roku „Strategii odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju mBanku S.A.”.

Na jej podstawie bank wprowadził ograniczenia w relacjach z niektórymi przedsiębiorcami. Dotyczy to tych, którzy prowadzą działalność ukierunkowaną na eksploatację terenów cennych przyrodniczo oraz naruszającą przepisy ochrony środowiska.

Jest też sygnatariuszem 10 Zasad UN Global Compact – nie finansuje przedsięwzięć, które łamią prawa człowieka, prawo pracy oraz wspierają korupcję. Polityka finansowania odnawialnych źródeł energii to kolejny krok wspierający strategię CSR banku.

Źródło: mbank

Redakcja GLOBEnergia