Notowana na NewConnect spółka z branży energii odnawialnej wypracowała w 2010 r. zysk netto na poziomie 4,8 mln zł, zaś wolumen inwestycji spółki znacznie przewyższył prognozy zawarte w Dokumencie Informacyjnym opublikowanym w lutym 2010 r. Dynamikę rozwoju firmy odzwierciedla ilość nowych projektów, stopień ich zaawansowania oraz dalsze plany rozwoju.

Obecnie MEW S.A. prowadzi siedem projektów, w tym 0,56 MW w Cieszynie, 0,25 MW w województwie podkarpackim, 0,25 MW w podlaskim, 6 MW w małopolskim,  0,15 MW  w lubelskim, 0,12 MW na terenie Wielkopolski oraz 2 MW na Dolnym Śląsku.  Realizacja wszystkich przedsięwzięć odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem m.in. dzięki zadowalającej stabilności finansowej firmy. Plany na najbliższy czas to pozyskanie nowych lokalizacji pod budowę kolejnych elektrowni.

W grudniu 2010 r. MEW S.A. przeprowadziła subskrypcję akcji serii C, w wyniku której pozyskała 2,7 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na realizację kolejnych projektów oraz finalizację budowy elektrowni w Cieszynie, która będzie zabezpieczeniem przewidywanych inwestycji i jednocześnie pozwoli na ich sfinansowanie kredytem preferencyjnym. Powyższy model działania w tym zakresie pozwoli zapobiec rozwodnieniu kapitału, gwarantując tym samym maksymalizację wartości spółki.

W 2011 r. zostaną uruchomione pierwsze elektrownie wodne, m.in. elektrownia derywacyjna w Cieszynie oparta na innowacyjnym rozwiązaniu, które cechuje się wysoką efektywnością ekonomiczną. Według prognoz firmy, do 2013 r. powstaną elektrownie wodne o łącznej mocy 9,33 MW. W planach są kolejne inwestycje, o których spółka poinformuje w najbliższym czasie.

MEW SA