MEW S.A. kupiła elektrownie wodną i zarabia na sprzedaży zielonej energii.

Działająca w obszarze energetyki wodnej spółka MEW S.A. sfinalizowała transakcję zakupu hydroelektrowni o mocy 200 kW, zlokalizowanej w województwie lubelskim. Koszt nabycia inwestycji wyniósł 1,55 mln zł.

MEW 2 Sp. z o.o. (spółka celowa powołana przez MEW S.A.) 13 lipca 2011 podpisała umowę z KW Energia, na mocy której stała się właścicielem działającej małej elektrowni wodnej o mocy 200 kW, zlokalizowanej w województwie lubelskim. Zakupiona siłownia wodna jest podłączona do sieci elektroenergetycznej, posiada ona wszystkie niezbędne pozwolenia i koncesję wymagane do produkcji i sprzedaży energii elektrycznej oraz świadectw pochodzenia.
Spółka planuje rozbudowę nabytej hydroelektrowni. Koszt inwestycji szacowany jest na 2 mln złotych, zaś całość przedsięwzięcia zostanie sfinansowana ze środków własnych oraz dotacji.

– Efektem zrealizowanej transakcji będzie produkcja energii elektrycznej, co jest równoznaczne z generowaniem przez spółkę przychodów operacyjnych. Nowa inwestycja MEW S.A. charakteryzuje się wysokim potencjałem rozwojowym. Walory techniczne hydroelektrowni umożliwiają zwiększenie jej mocy produkcyjnej nawet 2,5-krotnie. Rozbudowa elektrowni na pewno będzie przedmiotem kolejnych działań inwestycyjnych MEW S.A. W najbliższym czasie będziemy się starać o uzyskanie na ten cel środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – komentuje Marcin Markiewicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej MEW S.A.

Źródło: MEW SA