Ministerstwo Gospodarki wystosowało dokument o stanie prac nad projektem ustawy o odnawialnych Źródłach Energii.

W środę 06.11.2013r. w Senacie RP odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych na którym została przedstawiona informacja Ministerstwa Gospodarki o stanie prac nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Treść całego dokumentu w wersji pdf dostępna jest TUTAJ