Nie bez znaczenia jest również inteligentna infrastruktura, która wspomaga miasta zarówno w codziennym, jak i ekologicznym zarządzaniu dostawami ciepła, wody i energii.

Inteligentna infrastruktura przynosi ogromne korzyści zarówno mieszkańcom, jak i środowisku. Zapewnia nie tylko podniesienie jakości dostaw ciepła, ale również skrócenie czasu reakcji w sytuacjach awaryjnych. Inteligentne rozwiązania mają również znaczący wpływ na redukcję emisji dwutlenku węgla, a w dłuższej perspektywie prowadzą do znaczących oszczędności w skali miasta.

Doskonałym przykładem inteligentnej infrastruktury jest poznańska sieć ciepłownicza. Celem jej modernizacji jest zarówno efektywna produkcja ciepła systemowego, jak i zoptymalizowana bezpośrednia dostawa do klientów. Obecnie ciepło jest doprowadzane do ponad 7 tys. obiektów na terenie całego miasta.

Jest to możliwe, m.in. dzięki układowi ciepłociągów o długości 480 km. Na poznańską sieć składa się również kilkaset komór ciepłowniczych (w tym 35 monitorowanych w systemie telemetrii), trzy przepompownie oraz ponad 5 tys. węzłów ciepłowniczych. Większość z nich to instalacje nowej generacji.

Co więcej, ok. 180 km sieci wykonanych zostało z nowoczesnej technologii preizolowanej, która gwarantuje lepsze parametry efektywności dostaw. Dodatkowo, sieć dopełnia blisko 6 tys. wodomierzy i liczników ciepła.

Technologia telemetryczna, umożliwiająca zdalne sterowanie systemem ciepłowniczym, pozwala na optymalne zarządzanie produkcją energii oraz efektywną dystrybucję i zarządzanie energią na poziomie dostaw ciepła do budynku.

Jednym z projektów, które przybliżają Warszawę do modelu smart city, jest Inteligentna Sieć Ciepłownicza. To kluczowa inwestycja firmy Veolia Energia Warszawa S.A., której celem jest wsparcie i udoskonalenie procesu zarządzania siecią ciepłowniczą w Warszawie. W ramach projektu największa w Unii Europejskiej sieć ciepłownicza (ponad 1700 km rurociągów) wyposażona zostanie w nowoczesną infrastrukturę, pozwalającą na monitorowanie i zintegrowane zarządzanie poszczególnymi jej elementami na odległość.

Pionierska inwestycja o wartości 52 mln zł, ze względu na wymiar ekologiczny, uzyskała 30% dofinansowania NFOŚiGW. Obecnie, warszawska sieć ciepłownicza zasila obszar o powierzchni 190 km2 i pokrywa 80% potrzeb cieplnych stolicy.

Źródło: Grupa Veolia

Redakcja GLOBEnergia

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia