Nowym stanowiskiem Michała Kurtyki jest stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska. Nominację wręczył Henryk Kowalczyk, minister środowiska. Równocześnie, Michał Kurtyka został  usunięty z oficjalnej strony Ministerstwa Energii.

Na dzień dzisiejszy, funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Energii pełni Grzegorz Tobiszowski, który jest równocześnie pełnomocnikiem rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Michał Kurtyka, sekretarz stanu w MŚ, Henryk Kowalczyk, minister środowiska
(Źródło: Ministerstwo Środowiska)

Za co był odpowiedzialny Michał Kurtyka?

Michał Kurtyka w Ministerstwie Energii zajmował się rozwojem technologicznym oraz wprowadzaniem innowacji do sektora energii, realizacją polityki klimatycznej i energetycznej w sektorze paliwowo-gazowym. Prowadził relacje międzynarodowe z państwami oraz organizacjami międzynarodowymi.

Do jego obowiązków należało również nadzorowanie udziału państwa w największych polskich przedsiębiorstwach energetycznych w sektorze naftowym i gazowym, takich jak Orlen, Lotos i PGNiG. Był pomysłodawcą „Planu Rozwoju Elektromobilności”, a następnie pilotował tworzenie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, dzięki której te formy transportu będą mogły się dynamicznie rozwijać.

27 kwietnia 2018 r. powołany został na stanowisko Pełnomocnika ds. Prezydencji COP 24.

Jest autorem rządowego programu rozwoju elektromobilności w Polsce, opisanego po raz pierwszy jako koncepcja w książce napisanej w latach 2013-2015, wspólnie z prof. Leszkiem Jesieniem, „New Electricity and New Cars”. Pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Sterującego Programu Elektromobilności.

Źródło: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska

Redakcja GLOBEnergia