5 marca 2020 roku, na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, prezydent Andrzej Duda
powołał dotychczasowego ministra – członka Rady Ministrów Michała Wosia na urząd Ministra Środowiska.

Powołanie Michała Wosia na Ministra Środowiska, źródło: twitter

Michał Woś – nowy Minister Środowiska

Wraz z powołaniem nowego rządu w 2019 r. Michał Woś został ministrem-członkiem Rady Ministrów. Nie mógł zostać od razu powołany na Ministra Środowiska, w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w ustawie o działach administracji rządowej. 15 listopada 2019 r. został powołany na urząd Ministra-Członka Rady Ministrów.

Michał Woś z wykształcenia jest prawnikiem.

Michał Woś powołany na Ministra Środowiska, źródło: premier.gov.pl

Obszar działań

Obecne Ministerstwo Środowiska to cała część dawnego Ministerstwa Środowiska, którym kierował Henryk Kowalczyk, z wyłączeniem  handlu emisjami i spraw ściśle regulowanych przez Unię Europejską.

Jak Michał Woś powiedział dla PR24, resort którym kieruje, zajmuje się m.in. ochroną przyrody, polityką surowcową państwa i koncesjami geologicznymi. Ministerstwu Środowiska podlega również Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a także decyzje środowiskowe, ocena oddziaływań na środowisko, parki narodowe, leśnictwo i łowiectwo.

Źródło: Michał Woś – twitter, PolskieRadio24, premier.gov.pl

Redakcja GLOBEnergia