Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

POLEKO i KOMTECHNIKA – profesjonalnie o ekologii i technice komunalnej

Za nami 23. edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO i 4. edycja Międzynarodowych Targów Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA. Ekspozycja obu wydarzeń zajmująca łącznie powierzchnię około 17.000 m², zgromadziła 700 wystawców i firm reprezentowanych z 19 krajów: Austrii, Belgii, Chin, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Kanady, Niemiec, Norwegii, Polski, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch i USA. Honorowy patronat nad targami POLEKO objął Minister Środowiska.
Targi POLEKO i KOMTECHNIKA to jedyne w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej miejsce prezentacji tak kompleksowej oferty z zakresu ochrony środowiska i technologii komunalnych. Oba wydarzenia, cieszące się międzynarodowym zainteresowaniem, odwiedzają co roku profesjonaliści: reprezentanci samorządów, inspektoraty ochrony środowiska, zakłady utylizujące, składujące i przetwarzające odpady, oczyszczalnie ścieków, zakłady wodno-kanalizacyjne, zarządy melioracji, regionalne zarządy gospodarki wodnej, zakłady energetyczne, elektrociepłownie, elektrownie, zakłady przemysłowe z sektora górniczego i hutniczego (POLEKO), a także przedsiębiorstwa świadczące usługi utrzymania czystości w miastach, wydziały gospodarki komunalnej, zakłady gospodarki komunalnej, zakłady utrzymania zieleni miejskiej oraz miejskie zarządy dróg (KOMTECHNIKA). Łącznie oba wydarzenia wraz z odbywającymi się równolegle Targami Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA zwiedziło blisko 20 000 gości.
Targi cieszyły się również zainteresowaniem mediów - wydano blisko 200 akredytacji dziennikarskich. Statystyki te wskazują na rosnące zainteresowanie tematyką ekologiczną i samorządową – media, pełniąc funkcję edukującą społeczeństwo, mają świadomość, że eko-postawy to już nie moda, ale styl życia i zarazem obywatelski obowiązek.

Tematy, które zelektryzowały branżę
Targi POLEKO i KOMTECHNIKA doceniane są rokrocznie za bogaty program konferencji, debat i pokazów, których w tym roku było ponad czterdzieści. Przygotowane we współpracy z ministerstwami, izbami, stowarzyszeniami branżowymi i wydawnictwami, stanowiły bezcenne uzupełnienie tematyki targowej, poruszając m.in. zagadnienia rynku OZE, efektywności energetycznej, recyklingu, gospodarki odpadami, zwalczania awarii przemysłowych, innowacji w gospodarce wodnej i ściekowej, ochrony środowiska w sporcie czy też pozyskiwania funduszy unijnych.
Sporo miejsca poświęcono niezwykle aktualnej z punktu widzenia legislacji tematyce gospodarki odpadami. Ten problem dyskutowany był m.in. podczas Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska Envicon, organizowanego przez firmę Abrys przy współudziale Międzynarodowych Targów Poznańskich. Dwudniowe seminarium towarzyszące targom poświęcone zostało w całości problemom związanym z interpretacją nowych przepisów w kontekście dyrektyw UE i sposobom budowania zintegrowanego systemu gospodarki odpadami w Polsce. Podobne zagadnienia poruszone zostały podczas konferencji „Rola firm samorządowych i samorządów w kreowaniu systemu gospodarki odpadami w świetle nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami.
Unikalną okazją do spotkania z tematyką odnawialnych źródeł energii były codzienne wykłady i prezentacje podczas Forum Czystej Energii zorganizowanego przez firmę Abrys oraz Globu Pełnego Energii, organizatorem którego była redakcja dwumiesięcznika GLOBEnergia.
W specjalnie wybudowanej czaszy eksperci świata nauki oraz przemysłu, a także reprezentanci mediów, w tym prowadzący spotkania prezenter TVN Meteo Tomasz Zubilewicz, przybliżali gościom targowym zagadnienia związane z budownictwem zrównoważonym, fotowoltaiką oraz elektrowniami wiatrowymi.
Międzynarodowe Targi Poznańskie były współorganizatorem tych wydarzeń.
Prawdziwymi hitami frekwencyjnymi okazały się również: konferencja „Norweskie rozwiązania technologiczne w dziedzinie ochrony środowiska”, przygotowana przez Ambasadę Królestwa Norwegii, codzienne spotkania z tematyką przetwarzania odpadów podczas Forum Recyklingu, a także Międzynarodowa Konferencja Techniczna: „Zwalczanie awarii przemysłowych w Europie”, zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej z Poznania i Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Targowi laureaci
Wystawcy targów POLEKO i KOMTECHNIKA zyskali uznanie profesjonalnych jury konkursowych. Złotym Medalem na targach POLEKO nagrodzono produkty ośmiu wystawców a trzynaście firm zdobyło statuetkę Złotego Akanta za stoiska najskuteczniej odzwierciedlające strategię marketingową. W ramach KOMTECHNIKI natomiast Złotym Medalem nagrodzono produkty dwóch wystawców a statuetkę Złotego Akanta za najlepsze stoisko otrzymała jedna firma.

W przyszłym roku
Targi POLEKO i KOMTECHNIKA 2011 przeszły do historii, pozytywnie zapisując się w pamięci wystawców i zwiedzających. – Cieszymy się, że ponownie oba wydarzenia zyskały tak dobre oceny i są postrzegane jako ważny głos w branży oraz źródło najbardziej aktualnej wiedzy – komentuje Urszula Chłystun, dyrektor projektu - Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej edycji targów POLEKO I KOMTECHNIKA, które odbędą się w dniach 20-23.11.2012.

Więcej informacji można znaleźć na stronach: www.poleko.mtp.pl, www.komtechnika.pl, www.gmina.mtp.pl.